Velkommen til BDS Norway!

Vi er et uavhengig nettverk av aktivister som jobber for boikott, desinvesteringer og sanskjoner mot Israel, og andre okkupasjonsprofitører. Våre aksjoner bygger på ikkevold og har som hensikt å opplyse og sette søkelyset på Israels kolonisering og okkupasjon av Palestina. Vi ønsker å legge press på Israel som okkupant. BDS-bevegelsen bygger på følgende mål:

  1. Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i juni 1967, samt rivingen av muren;
  2. Erkjenne de grunnleggende rettighetene til den arabisk-palestinske befolkningen i Israel til full likestilling;
  3. Respektere, beskytte og fremme retten til palestinske flyktninger til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer som er fastsatt i FN-resolusjon 194.

Her vil du finne info om BDS-nettverket, våre aksjoner og om hva du kan gjøre for å legge press på staten Israel og dets støttespillere. Vi håper du finner nyttig informasjon og at du blir inspirert til å ta initiativ der du bor. Ønsker du å sette igang en kampanje eller gjennomføre en vellykket aksjon, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.


bds Norway i Media


nyheter om bds fra hele verden


våre seneste aksjoner