Landdagen 2016 - Gravstøtter og Flash-mob mot Booster

AKSJONEN

Landdagen 30. mars 2015, markerte vi på flere måter. Vi ønsket å rette søkelyset mot de seks personene som protesterte mot Israels offensive plan om å stjele palestinsk land i 1976, og som ble brutalt drept av Israels styrker. Noen av oss gjennomførte en markering med gravstøtter foran Stortinget i Oslo.

I tillegg gjennomførte vi en flash-mob med palestinsk Dabke-dans to ganger, én gang på Oslo City og én gang på Arkaden.

Booster Pro selger hudpleieprodukter fra dødehavet på okkupert palestinsk område og profitterer altså direkte fra okkupasjonen og ulovlig utnyttelse av de okkupertes naturressurser. Vi mener derfor det er viktig å boikotte Booster Pro.

Vi avsluttet dagen med å henge opp banner over Youngstorget.

 

 

 

BILDER FRA DAGEN

VIDEO FRA BOOSTER-STUNT