Aksjonsdag mot Norsk våpenhandel med Israel

Aksjonene

Mandag 17. oktober holdt BDS Norge flere aksjoner rundt om i landet, mot at norske bedrifter selger våpen til Israel. I Oslo ble det fremført et gateteater som viste et fredelig, palestinsk danseshow som ble vilkårlig og brutalt nedslått av Israelsk militære ved en checkpoint.

Denne vilkårligheten må palestinerne leve med hver eneste dag, som kan bli skutt kun for å være palestinere. Det ble også holdt appeller ved Heiki Holmås (SV), Kathrine Jensen (Palestinakommiteen), Lars Gule (BDS Norge) og Sami Abou Shhada (Palestinsk politiker og historiker med Israelsk statborgerskap). I tillegg ble det aksjonert foran Nammo på Raufoss og i sentrum av Tromsø med blant annet utdeling av løpesedler.

Vi krever at all våpenhandel med Israel, både direkte og indirekte, stanses. Verdenssamfunnet må reagere på Israels folkerettsbrudd. Det er derfor det er nødvendig med boikott og sanksjoner av Israel. Også norske og norskeide selskaper som i dag profitterer på Israels okkupasjon og krigføring, må være med på en slik boikott. Det er norske myndigheters ansvar.

For å lese mer om Norges våpenhandel med Israel, se her.

Mediedekning

Video

Bilder