Stunt foran stortinget - Land Day

Aksjonen

Mandag 30. mars 2015 gjennomførte BDS Norge et stunt foran Stortinget i Oslo. Med gateteater, røyk og sterke bombe- og skytelyder, prøvde vi å gjenskape en krigssituasjon og gi et inntrykk av hva det kan innebære å bli utsatt for luftangrep. Det ble holdt appell ved Markos Pizarro.

Målet for aksjonen var å bevisstgjøre forbipasserende om norske våpenprodusenters innblanding i våpenhandel med Israel og uttryke vår protest mot dette.

Loven forbyr direkte eksport av krigsmateriell til Israel. Det er da helt uakseptabelt at Nammo, et 50% statseid selskap, unngår loven ved å bruke et heleid datterselskap i USA som mellomledd.
— Anders Månsson, BDS-Aktivist i Oslo

BDS Norge har tidligere hatt aksjoner mot Nammo på Raufoss og Chemring Nobel på Hurum. Vi vet at norske våpen har blitt brukt mot tusentalls sivile i Gaza. Sluttbrukererklæring på våpenkomponenter er en enkel måte å forhindre at dette skjer.  Vi som norske statsborgere og deleirere i Nammo, krever at nødvendige grep tas for å garantere at vi ikke bidrar til brudd på folkeretten i Palestina.

last ned pressemeldingen her

Jeg tror at dersom det norske folk visste at våpen de faktisk produserer med sine skattepenger, til slutt ender opp med å drepe barn i Gaza, ville de protestert.
— Yonatan Shapira, BDS-Aktivist fra Israel og tidligere IDF-pilot

VÅRE krav til regjeringen

  • Stans ALL våpeneksport til Israel ved å introdusere sluttbrukererklæring

  • Stopp alt militært samarbeid med staten Israel


Mediedekning

bilder fra aksjonen

VIDEOeN SOM BLITT SETT OVER 400 000 ganger