Markering foran UD - Brev til Brende om Susiya

NORGE MÅ ØKE PRESSET MOT ISRAEL FOR Å HINDRE ØDELEGGELSE AV DEN PALESTINSKE LANDSBYEN SUSIYA

BDS Norge gjennomførte i dag, den 27 juli, en markering utenfor Utenriksdepartementet i Oslo. Vi uttrykte vårt ønske om at Norge med utenriksminister Brende i spissen, øker presset mot Israel for å hindre ødeleggelse av den palestinske landsbyen Susiya på Vestbredden. BDS Norge fikk under markeringen levert et brev til en representant for UD. Brevet var rettet til utenriksminister Børge Brende og inneholdt våre krav om at norske myndigheter forsterker presset mot Israel.

LES BREVET HER.

Innbyggerne i Susiya sør for al-Khalil (Hebron) står i umiddelbar fare for å bli tvangsflyttet fra sine enkle boliger av israelske myndigheter. Dette vil i så fall ikke være første gang innbyggerne i denne vesle landsbyen blir deportert fra sine hjem. Susiya er en enkel landsby med gamle røtter, men mange av innbyggerne har kommet til dette området fra Tel Arad etter den etniske rensingen av palestinere i 1948. Etter den israelske okkupasjonen av Vestbredden i 1967 ble det opprettet israelske bosettinger like ved Susiya. I 1986 ble innbyggerne i denne landsbyen fordrevet på nytt fordi området ble funnet å være av arkeologisk interesse – for Israel. Befolkningen i Susiya returnerte likevel til området og forsøkte å bygge nye hjem på det som udiskutabelt er deres eiendom og gamle beiteland. Israelske settlere har, med bistand fra israelske myndigheter, stjålet store deler av eiendommene til befolkningen i Susiya. I 2001 ble befolkningen igjen deportert (som kollektiv avstraffelse etter drap på en israelsk settler), men har vendt tilbake. De bor i huler og telt, ikke minst fordi israelske myndigheter på diskriminerende vis nekter byggetillatelser til palestinerne i de okkuperte områdene, og fordi mange av deres enkle boliger har blitt revet ved ulike anledninger.

Denne ulovlige etniske rensingen og apartheidlignende praksisen må opphøre. Den strider mot grunnleggende bestemmelser i folkeretten. Vi viser til utenriksminister Brendes svar på spørsmål om denne saken i Stortinget 19. juli hvor han sier:

Norge anser de israelske bosettingene på okkupert område som folkerettsstridige og som et hinder for fred» og at «Regjeringen ser med uro på planene om å rive landsbyen Susiya og tvangsflytte de palestinske innbyggerne. Norge forventer at Israel respekterer internasjonal humanitærrett og beskytter sivilbefolkningen i de okkuperte områder.
— Børge Brende, Norges utenriksminister

VÅRE KRAV

BDS Norge forventer at Norge øker presset mot Israel i denne saken – og raskt. Innbyggerne i Susiya står i fare for å bli fordrevet – igjen – i løpet av få dager. Vi ber om at utenriks-ministeren innkaller den israelske ambassadøren for kraftig å understreke det norske synet i denne saken. Vi forventer også at den norske ambassadøren til Israel i klart språk formidler det norske standpunktet til israelske myndigheter.

Vi mener også norske myndigheter må begynne å vurdere ulike politiske pressmidler, inkludert boikott, desinvestering og sanksjoner, overfor Israel idet den israelske okkupasjonen og bosettingsutbyggingen fortsetter i strid med folkeretten. Situasjonen i Susiya er derfor bare et fortettet og symbolsk uttrykk for Israels langvarige folkerettsstridige framferd i de okkuperte områdene.

 

MEDIEDEKNING


BILDER FRA MARKERINGEN