Intifada på Raufoss - aksjon mot Norsk våpeneksport utenfor Nammo

Aksjonen

Den 6 November, 2015 aksjonerte BDS Norge mot Nammo AS på Raufoss. I en symbolsk intifada-markering protesterte vi mot den norske direkte og indirekte våpenhandelen med Israel. TV2 Nyhetskanalen sendte direkte fra markeringen og innslaget har nå blitt sett over 5000 ganger på TV2s hjemmesider. Aksjonen fikk også internasjonal oppmerksomhet, som du kan se under mediedekningen på siden.

Dette var en vellykket solidaritetsmarkering og protest mot Norges våpenhandel med Israel.
— Lars Gule, Styremedlem i interimstyret i BDS Norge

I Israels våpenarsenal er det også våpen og ammunisjon eller våpendeler produsert av Nammo AS eller datterselskapet Nammo Talley i USA. Tusenvis av sivile palestinere har blitt drept av israelske styrker de siste tiårene, mange av dem nettopp av våpen med norske komponenter. Slik blir norske våpen og våpendeler en del av Israels folkerettsstridige undertrykkelse av palestinerne og den israelske okkupasjonen av Palestina (Vestbredden og Gaza).

Vi krever slutt på all norsk våpenhandel med Israel!

Selv om det finnes lovverk som forbyr direkte våpensalg til Israel, blir norske våpen solgt fra Nammo gjennom datterselskapet i USA, Nammo Talley. Vi mener at Norge ikke under noen omstendigheter må bidra til den lovstridige okkupasjonen av Palestina. Vi krever at ingen norskproduserte våpen eller våpenkomponenter ender opp i Israel. Nammo AS er et statseid selskap. Derfor er dette et norsk politisk ansvar.

Vi sender et klart signal til norske myndigheter om at all våpenhandel med Israel må opphøre.
— Nikos Tavridis-Hansen, Talsperson BDS Norge

BDS Norge aksjonerte også mot Nammo AS i august 2014, som du kan se her. Vi vil fortsette våre aksjoner, mot Nammo og andre norske våpenprodusenter, til myndighetene endrer både praksis og lovverk slik at våpenhandel og -samarbeid med Israel opphører.

Vår aksjon er en del av den internasjonale BDS-kampanjen (Boikott, desinvesteringer og sanksjoner) mot Israel som vil fortsette til palestinerne har fått sin egen stat og alle palestinere har oppnådd respekt for sine grunnleggende rettigheter.

Brev til regjeringen

I etterkant av aksjonen sendte BDS Norge et brev til regjeringen med tydlig oppfordring om å stoppe all våpenhandel med Israel.
Les brevet her.

 

Mediedekning

Galleri

Video

Video er på vei!