Landdagen 2016 - Gravstøtter og Flash-mob mot Booster

Landdagen 2016 - Gravstøtter og Flash-mob mot Booster

Landdagen 30. mars 2015, markerte vi på flere måter. Vi ønsket å rette søkelyset mot de seks personene som protesterte mot Israels offensive plan om å stjele palestinsk land i 1976, og som ble brutalt drept av Israels styrker. Noen av oss gjennomførte en markering med gravstøtter foran Stortinget i Oslo. I tillegg gjennomførte vi en flash-mob med palestinsk Nakba-dans to ganger, én gang på Oslo City og én gang på Arkaden.

Read More