Back to All Events

IAW Oslo: Foredrag ved Peder Martin Lysestøl: Israel - bak muren av myter og propaganda

I tiden 29. februar – 7.mars arrangeres Israeli Apartheid Week i Europa. I Oslo arrangerer Palestinakomiteen i samarbeid med BDS Norge, foredrag og gratis konsert.

Dag 2 av Israeli Apartheid Week Oslo kommer Peder Martin Lysestøl til Blindern. Lysestøl er sosialøkonom og forfatter og i den nylig publiserte boka «Israel – Bak muren av myter og propaganda» tilfører han debatten om Israel – Palestina en ny dimensjon ved å vise hvordan de økonomiske aspektene ved Israels okkupasjon av Palestina er avgjørende for å forstå den sionistiske strategien.

Når: 1. mars kl 1700
Hvor: Samfunnsvitenskapelige Fakultet, UiO. (Eilert Sundts Hus) Auditorium 1

Første gang Lysestøl besøkte Israel var i 1964 da han ville bidra til en bedre verden gjennom å jobbe frivillig i en jødisk kibbutz. Våren 1967 deltok han på den første internasjonale studentkonferansen i Kairo. Under konferansen besøkte de Gaza og de store palestinske flyktningeleirene. Den brutale virkeligheten som møtte ham her fikk ham til å forstå at den idylliske Kibbutzen i Israel var bygd på jorda til fordrevne palestinere. Historien om palestinerne fortalte Lysestøl i boka Palestinerne, historie og frigjøringskamp.

Foredraget er en del av Israeli Apartheid Week Oslo. Israeli Apartheid Week arrangeres for fjerde gang på UiO og er del av en verdensomspennende studentbevegelse som setter fokus på israelsk apartheid og hvordan det internasjonale samfunnet, spesielt studenter og akademikere, kan påvirke for endring. Det viktigste virkemidlet er boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS). Israeli Apartheid Week ble i 2015 arrangert ved 150 universiteter verden over.

Se flere arrangementer i Aktivitetskalender.