Back to All Events

Bak gitter - palestinske barn og israelsk militærmakt

Hva skjer med palestinske barn og familiene deres i møte med Israels militære rettsvesen?. Blant innlederne
er advokat og menneskerettsaktivist Nery Ramati fra Gaby Lasky advokatkontor i Tel Aviv, og jurist Gerard Horton og sosialarbeider Salwa Duaibais fra Military Court Watch i Ramallah. Konferansen er åpen for alle, og er gratis. Første del av konferansen vil foregå på engelsk.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1522450111383495/

 

Program for konferansen

Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. april 2016 kl 10-16

(fullstendig program blir delt ut på konferansen):

10:00 Diktlesing og velkommen

10:15 Innlegg fra Salwa Duaybis og Gerard Horton ved Military Court Watch (MCW)

11:00 Spørsmål og kommentarer

11:15 Pause

11:30 Innlegg fra advokat Nery Ramati, ved Gaby Lasky advokatkontor i Tel Aviv

12:00 Spørsmål og kommentarer

12:15 Innlegg fra Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett UiO. Forsker på ulike aspekter ved FNs barnekonvensjon.

12:30 Spørsmål og kommentarer

12:45 Lunsjpause

13:45 Kulturelt innslag ved Moddi

14:00 Hva kan og bør vi i Norge gjøre for å endre dagens situasjon?

Innledninger fra tre ulike ståsteder

14:35 Pause

14:50 Paneldebatt med representanter fra politiske ungdomsorganisasjoner

16:00 Avslutning