Back to All Events

IAW Oslo: Foredrag med Fredrik Græsvik: "Evig krig, Israel og Palestina"

I tiden 29. februar – 7.mars arrangeres Israeli Apartheid Week i Europa. I Oslo arrangerer Palestinakomiteen i samarbeid med BDS Norge, foredrag og gratis konsert.

Onsdag 2. mars kommer Fredrik Græsvik til auditorum 1 i Eilert Sundts hus på Blindern hvor han vil dele sine erfaringer fra Palestina og Israel. Det er ikke lenge siden Græsvik ga ut boken «Evig krig. Israel og Palestina» og foredraget vil bygge på beretninger fra denne.Les mer om boken her:

Når: onsdag 2. mars kl 1700
Hvor:  Samfunnsvitenskapelige Fakultet, UiO. (Eilert Sundts Hus), auditorium 1

Foredraget er en del av Israeli Apartheid Week Oslo. Israeli Apartheid Week arrangeres for fjerde gang på UiO og er del av en verdensomspennende studentbevegelse som setter fokus på israelsk apartheid og hvordan det internasjonale samfunnet, spesielt studenter og akademikere, kan påvirke for endring. Det viktigste virkemidlet er boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS). Israeli Apartheid Week ble i 2015 arrangert ved 150 universiteter verden over.

Se flere arrangementer i Aktivitetskalenderen.