Back to All Events

Markering: Brev til Brende - La Susiya leve!

https://www.facebook.com/events/1469527593364978/

NORGE MÅ ØKE PRESSET MOT ISRAEL FOR Å HINDRE ØDELEGGELSE AV DEN PALESTINSKE LANDSBYEN SUSIYA

BDS Norge gjennomfører mandag 27. juli en markering utenfor Utenriksdepartementet, 7. juniplassen, kl. 13:00. Vi vil at Norge øker presset mot Israel for å hindre ødeleggelse av den palestinske landsbyen Susiya på Vestbredden. BDS Norge har også skrevet brev til utenriksminister Børge Brende med krav om at norske myndigheter forsterker presset.
(Brevet vil blir publisert på våre nettsider bdsnorway.net)

Vi overleverer brevet klokka 13:00 og holder en liten punktmarkering. Møt gjerne opp og ring Nikos på 97 15 93 63 dersom dere har spørsmål.

Oppmøte klokka 12:45
Vi trykker opp plakater som de oppmøtte kan holde.

Innbyggerne i Susiya sør for al-Khalil (Hebron) står i umiddelbar fare for å bli tvangsflyttet fra sine enkle boliger av israelske myndigheter. Dette vil i så fall ikke være første gang innbyggerne i denne vesle landsbyen blir deportert fra sine hjem. Susiya er en enkel landsby med gamle røtter, men mange av innbyggerne har kommet til dette området fra Tel Arad etter den etniske rensingen av palestinere i 1948. Etter den israelske okkupasjonen av Vestbredden i 1967 ble det opprettet israelske bosettinger like ved Susiya. I 1986 ble innbyggerne denne landsbyen fordrevet på nytt fordi området ble funnet å være av arkeologisk interesser – for Israel. Befolkningen i Susiya returnerte likevel til området og forsøkte å bygge nye hjem på det som udiskutabelt er deres eiendom og gamle beiteland. Israelske settlere har, med bistand fra israelske myndigheter, stjålet store deler av eiendommene til befolkningen i Susiya. I 2001 ble befolkningen igjen deportert (som kollektiv avstraffelse etter drap på en israelsk settler), men har vendt tilbake. De bor i huler og telt, ikke minst fordi israelske myndigheter på diskriminerende vis nekter byggetillatelser til palestinerne i de okkuperte områdene, og fordi mange av deres enkle boliger har blitt revet ved ulike anledninger.