Back to All Events

IAW Oslo: Foredrag med Jonas Iversen og filmvisning: "Roadmap to Apartheid"

Palestinakomiteen Blindern inviterer til foredrag med Jonas Iversen, nestleder i Palestinakomiteen i Norge. Foredraget vil forklare hvorfor det gir mening å snakke om apartheid i Israel. Det vil også informere om kampanjen "Apartheidfrie soner" – hva går denne ut på? Hvorfor? Og hvordan?

Israel er en kolonialistisk stat som har drevet etnisk rensing siden statens opprettelse i 1948. Det er ikke nok å kritisere Israel. Kritikken må følges av sanksjoner. Dette er bakgrunnen for hvorfor Palestinakomiteen lanserer kampanjen "apartheidfrie soner", som har som målsetting at det opprettes soner i hele Norge som er frie for israelske varer, tjenester og samarbeid.

For at det skal være mulig å oppnå målsettingen vår, er vi avhengige av aksjonister og aktivister. Vi spør hvordan vi kan bruke BDS (boikott, deinvesteringer og sanksjoner) som et verktøy for å avslutte palestinernes mangel på frihet. Hva er det sivile samfunnets svar på Israels straffe- og ansvarsfrihet? Vi håper at mange møter opp for å diskutere hvordan vi kan samarbeide om kampanjen – og hvordan vi i felleskap og den enkelte av oss kan gjøre.

Foredraget arrangeres i forbindelse med Palestinakomiteen Blinderns deltakelse i den internasjonale solidaritetskampanjen "Israeli Apartheid Week". Er du nysgjerrig på kampanjen så kikk gjerne videre her:http://apartheidweek.org/

Vel møtt!