Back to All Events

BDS filmkveld i Oslo

Den 29. november er den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk. Med andre ord er dette dagen for å vise våre brødre og søstre i Palestina at vi står ved deres side inntil kampen for deres rettigheter, og mot okkupasjon og undertrykkelse er vunnet. BDS Norge inviterer til aktivistmøte med filmvisning kl.18:30 på Asylet (annen etasje), Grønland, for at nye og gamle aktivister kan møtes for å diskutere og planlegge arbeidet med boikott, desinvesteringer og sanksjoner fremover. Vi har allerede en del idéer og planer, men vi vil gjerne ha flere innspill og tanker fra dere. Vi håper så mange som mulig vil ta turen til Asylet denne kvelden.

Filmen vi skal vise heter "The Lab" og handler om hvordan israelsk våpenindustri bruker palestinske områder som laboratiorer for å teste sine våpen, overvåkningssystemer og krigsstrategier. I neste rekke får vi se hvordan det faktum at produktet er stridstestet benyttes som et salgsargument overfor internasjonale kjøpere. Filmen problematiserer dette på en god måte og vi får vi et innblikk i denne kyniske industriens groteske syn på det palestinske folk. Amiram Levin, tidligere øverskommanderende i Israels nordlige kommando på 1990-tallet uttaler blant annet at «Israels mål i (de palestinske) territoriene er å straffe lokalbefolkningen for å skape større manøvreringsmuligheter». Han fortsetter med følgende: 

«De fleste palestinere er født for å dø – vi må bare hjelpe dem»

Den internasjonale BDS-bevegelsen har våpenhandel som et av sine fokusområder, og vi i BDS Norge har også valgt å rette søkelyset på Norges våpenhandel med Israel. Denne filmen bidrar til å sette tinge i perspektiv når det gjelder israelsk våpenindustri og tydeliggjør hvorfor det er nødvendig med sanksjoner mot Israel umiddelbart. 

I etterkant av filmen diskuterer vi inntrykk og refleksjoner. Vi vil også informere om pågående og nye kampanjer som vi ønsker at dere skal bli en del av. Vi vil også selge lodd til vårt kunstlotteri: http://www.bdsnorway.net/kunstlotteri/

Det vil bli servert kaffe og te og mulighet for å betille seg noe i baren (første etasje). 


Om BDS Norge
BDS Norge har siden oppstarten i august 2014 hatt en rekke aksjoner mot et vidt spekter av mål som omfattes av kampanjen for boikott, desinvesteringer og sanksjoner (BDS) mot Israel. Ved flere av disse aksjonene har vi benyttet oss av sterke virkemidler som skuespillere og dukker sminket som krigsoffre, veiblokader med brennende dekk for å illudere en palestinsk intifada i Norge, samt iscenesettelse av et israelsk angrep på Gaza som fant sted utenfor Stortinget. Dette har gitt oss en relativt omfattende eksponering i lokale, nasjonale og internasjonale media. Men vi har også hatt en rekke andre arrangementer som innebærer aktivitet av mindre spektakulær karakter, blant annet debatt om akademisk boikott på Litteraturhuset, samt overrekkelse av brev til utenriksministeren i forbindelse med den israelske statens trusler om å utslette landsbyen Susiya. For mer informasjon se: www.bdsnorway.net

Vi trenger deg i vårt arbeid for et fritt Palestina!

Earlier Event: November 14
Aktivistmøte og lansering av kunstlotteri!
Later Event: January 13
Månedlig aktivistmøte i Oslo