Back to All Events

Aktivistmøte, 3 februar kl 18.00

  • Dronningens gate 22, Oslo, Norge Oslo Norway (map)

Aktivistmøte, 3. februar - Brainstorming:
Tid: 18:00 Sted: Dronningens gate 22, Rødts lokaler (5. etasje, ringeklokke 0501).

Nå er januar snart forbi og vi fortsetter planleggingen og arbeidet for BDS i 2016. Vi vil fortsette med månedlige aktivistmøter som er åpne for alle som ønsker å bidra med noe. Neste møte blir på førskommende onsdag.

Hvert år arrangeres det som kalles Israeli Apartheid Week (IAW) i februar/mars i land over hele verden. Hensikten med dette er at man går sammen og arrangerer større eller mindre program som varer i en uke, og som retter søkelyset mot Israels okkupasjon og undertrykkelse av palestinerne. Man kan stå på stand, gjennomføre aksjoner og finne på andre stunt. BDS-aktivitet er veldig passende og viktig i et slikt program.

Onsdag 3. februar skal vi møtes for å brainstorme litt rundt hva BDS Norge kan bidra med under årets IAW. Kanskje er dette en fin kickstart for en kampanje som kan videreføres i 2016.

Vi håper dere vil være med på dette og gleder oss til å høre om dere har ideer eller innspill.

Det vil bli enkel servering på møtet.

Vel møtt!

In English:

Activist Meeting, February 3 - Brainstorming:
Time: 18.00 Location: Dronningens gate 22, in the premises of the party Rødt (5th floor, doorbell 0501).

January is coming to an end and we to plan and work for BDS in 2016. We will be organising monthly activist meetings that are open to anyone who wants to contribute with something. The next meeting will be on the upcoming Wednesday.

Every year in February/March the Israeli Apartheid Week (IAW) is organised in countries worldwide. The purpose of this annual event is to unite people whom are committed to contribute in the work against Israel's occupation and oppression of the Palestinians. The activities don't need to be very extensive. One can set up a stand, carry out direct actions and stunt to increase awareness. BDS related activities are very appropriate and important in such during the IAW every year, and this year there is no reason to change that.

Wednesday 3 February, we meet to brainstorm on how BDS Norway can contribute at this years IAW. Perhaps this could be the kick start for a campaign that can be continued through 2016.

We hope you will be part of this and are looking forward to hear if you have ideas or suggestions.

There will be light refreshments at the meeting.

Welcome!