Back to All Events

Palestinakonferansen 2015

Hvorfor forholder ikke Israel seg til internasjonal lov? Hva har de skiftende holdningene i USA å si for Israels straffefrihet? Hvorfor innfører ikke Norge sanksjoner av Israels ulovlige okkupasjonspolitikk?

Når: Lørdag 3.oktober kl 10.00 - 18.00

Hvor: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet - Oslo

På årets konferanse ønsker Fellesutvalget for Palestina å sette fokus på Israels rolle i det internasjonale samfunnet. Israels forhold til Vesten - er det en ubetinget kjærlighetshistorie eller et forhold i endring? 

Det skal også fokuseres på den voksende BDS-bevegelsen (Boikott, deinvesteringer og sanksjoner) og de stadige angrepene på den, blant annet fra USA via den nye TTIP-avtalen. 

Med blant andre:
- Norman Finkelstein, om Israels forhold til USA.
- Odd Karsten Tveit, om sin nye bok og Israels diplomatiske forbindelser. 
- Anja Sletteland, om internasjonal lov og USAs rolle i konflikten.
- Nestleder i Attac, Lise Rødland om TTIP-avtalen.
- Flere innledere kommer

Konferansen er gratis og åpen for alle. For mer informasjon, se Facebookeventet: https://www.facebook.com/events/910872985636742/