Back to All Events

Ikke støtt Israels gasstyveri – nei til forsknings- og industrisamarbeid!

Palestinakomiteen og AKULBI – Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – holder en punktmarkering foran Utenriksdepartementet torsdag 8. september kl. 12.

Appellanter:
Truls Wickholm (Oslo), Arbeiderpartiet, leder av Palestinas venner på Stortinget
Stein Gulbrandsen, Fagforbundet/ leder Samferdsel/Teknisk

Skal Norge hjelpe Israel med utvinning av gass fra havbunnen i Middelhavet? Vi mener nei. Søndag reiser en delegasjon ledet av olje- og energiminister Tord Lien til Israel for å utrede muligheter for forsknings- og industrisamarbeid om olje og gass; energi og materialteknologi; cyber, IKT og datasikkerhet. 

Skal Norge hjelpe Israel med gasstyveri i strid med folkeretten?
Det er gjort store gassfunn på havbunnen utenfor kysten av Gaza og Israel der grensene er uavklarte og omstridte. Her vil Israel starte utvinning. 5 naboland har protestert – inkludert palestinske myndigheter. Ingen store oljeselskap – heller ikke Statoil– har villet engasjere seg her. Israel har ikke kompetanse til å utvinne denne gassen. Det har Norge. Samarbeid betyr at Norge aktivt bidrar til Israels folkerettsbrudd. Som leder for Giverlandsgruppen for Palestina er dette tvilsom norsk utenrikspolitikk. 

På 2000-tallet hindret Israel palestinerne i å utvinne gassen utenfor Gaza. I 2012 avviste regjeringen Stoltenberg å hjelpe de palestinske myndighetene å bygge opp petroleumskompetanse – fordi gassfeltene lå i internasjonalt omstridte havområder. Men i 2013 undertegnet Universitetet i Stavanger (UiS) en avtale med Technion om forskning innen petroleumsteknologi. Nå sender Solberg-regjeringen en delegasjon for å hjelpe Israel med det samme.

Nei til forsknings- og industrisamarbeid med tvilsomme forbindelser
Vi oppfordrer UiS til å bryte samarbeidet og oppfordrer NTNU og den norske regjering til ikke å inngå forsknings- og industrisamarbeid som bidrar til at Israel utvinner omstridte ressurser. Et slikt samarbeid vil medføre at den norske regjeringen aktivt styrker okkupantens strategiske og økonomiske posisjon på bekostning av palestinernes rettigheter. 
Energiselskapet Delek Group har flere gass-stasjoner i bosettinger på Vestbredden. Både Technion og Ben Gurion Universitet blir boikottet av den internasjonale BDS-bevegelsen for boikott, de-investeringer og sanksjoner, blant annet for sin tilknytning til israelsk militærindustri. 

En stat som okkuperer og er grenseløs
Israel nekter å definere sine grenser og stjeler ressurser i strid med både FN-vedtak, folkerett og havretten, som tar utgangspunkt i anerkjente statsgrenser.
- Delegasjonsreisen fra Olje- og energidepartementet er norsk utenrikspolitikk i meget høy grad. I realiteten bistår vi gjennom et slikt samarbeid et krigførende land som okkuperer og driver utstrakt kolonisering. Dette er realiteten bak «forsknings»-samarbeid og næringsutvikling. Initiativet fører skam over norske universiteter og næringsliv i det internasjonale samfunnet, sier Øystein Grønning leder for AKULBI. 

Pressekontakter
Øystein Grønning, Secretary ARC-Peace, International Architects Designers Planners for Social Responsibility, leder av AKULBI, mobil 928 66 921, oystein@migrant.no
Jonas Iversen, nestleder i AKULBI, styremedlem Palestinakomiteen i Norge, mobil 958 24 491, jonas_ivers@yahoo.no
Kathrine Jensen, leder av Palestinakomiteen i Norge, mobil 907 43 720, kathrine@palestinakomiteen.no
Peder Martin Lysestøl, fagforfatter og aktivist, mobil 930 30 725, lysestoe@online.no

Se også
Programskisse 12.-13. september for regjeringens delegasjon. Vedlagt.
Artikkel: Det israelske gasseventyret og Norge som den gode fe. Hvorfor Norge bør si nei til å støtte Israels gassutvinning. Av Peder Martin Lysestøl. Juni 2016, 14 sider.
Les AKULBIs opprop mot universitetssamarbeid med Israel om petroleumsteknologi