BDS Blogg: BDS og medløperi, av Øystein Grønning

Av Øystein Grønning, leder i AKULBI og nestleder i Palestinakomiteen

Artikkelforfatter Øystein Grønning

Artikkelforfatter Øystein Grønning

Palestinske BDS-aktivister bruker ordet «complicit» om det å delta i arrangement styrt av staten Israel. Ordet betyr medvirkende eller delaktig i noe som er galt, altså medskyldig i ulovligheter eller ugjerninger. I visse sammenhenger passer ordet medløperi, som er en nyanse svakere enn medskyldig.

Under organiseringen av boikotten av European Song Contest, som fant sted i Tel Aviv i mai, brukte våre palestinske samarbeidspartnere «complicit» i sammenheng med Den europeiske kringkastingsunionen EBUs rolle som arrangør. De så EBU som medløper i Israels artwashing, det vil si bruken av kultur til å skjønnmale Israel og lede oppmerksomheten bort fra okkupasjon, kolonisering og etnisk rensing.

Jeg mener at den argumentasjonen NRK brukte for å avvise boikott ved å framstille musikkfestivalen som gøyal, uskyldig kultur, hevet over den terroren Israel utøver overfor Palestina, kvalifiserer til medløperi. Nå kan det sies at Grand Prix-finalen har vært arrangert i flere land med ufyselige regimer. Men i dette tilfellet er oppropet fra de palestinske kringkastingsansatte et avgjørende grunnlag for anklagen om medløperi. De ba høsten 2018 sine kolleger i Europa innstendig om å holde seg unna finalen i Tel Aviv. NRK brydde seg ikke om sine kolleger.

Oppropet utløste boikottoppfordring fra ei lang rekke europeiske artister. De fikk stor oppmerksomhet gjennom oppslag, først i britiske Guardian og så ellers i Europa, blant annet i VG. Mange land fulgte opp. I Norge sluttet mer enn 150 artister seg til oppfordringen om ikke å være medløpere. På den ene sida hadde vi altså dem som så det som helt feil å bidra til å hvitvaske Israel ved å delta, og på den andre fant vi dem som avviste palestinernes oppfordring. Det finnes ingen mellomposisjon når palestinerne faktisk oppfordrer til boikott. Du er enten for eller imot. Å hevde at finalen bare er en uskyldig samling rundt upolitisk kultur retter seg rakt imot de undertryktes oppfordring. Her tonte NRK flagg. Det kaller vi medløperi.

Akulbi er samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel

Akulbi er samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel

Medløperiet fikk ingen konsekvenser for NRK-ledelsen. Forsøk fra AKULBI og Palestinakomiteen på å be Kringkastingsrådet behandle oppfordringen fra de palestinske kringkastingsansatte blei ikke en gang besvart. Men det er interessant å følge den oppmerksomheten boikotten etter hvert fikk i norske medier. Fram mot selve finalen trappet innslagene seg betydelig opp. 1. maitoget i Oslo var pepra med svarte «Svart skjerm»-plakater. Dagsavisen, som på lederplass har gått inn for økonomisk, kulturell og akademisk boikott, støtta «Svart skjerm». Svart skjerm blei et varemerke: svart plakat med to ord holdt, noen ekstra forklaring var ikke nødvendig etter hvert. Og ettersom den ene kjente artisten etter den andre sto fram for boikott blei det litt kleint å være mot.

Vi vant en viktig seier i spørsmålet om boikott av European Song Contest. Det var aldri et mål for kampanjen å presse EBU til å avlyse, sjøl om det var et perspektiv å arbeide ut fra. I Norge var målet å få mest mulig oppmerksomhet om Israels artwashing, pinkwashing og deres Brand Israel-strategier, og om palestinernes oppfordring til boikott av de statlig styrte kampanjene. Staten Israel promoterer kunst og kultur, og homse- og lesbeparader, miljøvennlighet og akademia, derfor de aktive mottrekkene fra BDS-bevegelsen mot artwashing, pinkwashing, greenwashing med mer. I ESC-tilfellet oppnådde vi stor positiv oppmerksomhet, vi ble trukket inn i radio, TV og presse. 152 artister på lista gjorde inntrykk i offentligheten. Det er slett ikke risikofritt for en som lever av å være artist å fremme boikott mot et arrangement drevet fram av NRK.

Når vi nå oppsummerer mener jeg vi aktivt og med styrke skal ta i bruk palestinernes bruk av ordet medløper. Det dekker på en presis måte NRKs forsvar av Tel Aviv-finalen som «upolitisk» og deres totale avvisning av palestinernes motstandsform. Det dekker også de norske deltakernes pinlige forsøk på å forsvare seg. Jeg har hørt forsøk på å unnskylde den samiske finalisten med mangel på informasjon, men informasjon har det hele tida vært massevis av. Stor respekt skal derimot de samiske artistene ha som støtta boikott. De valgte å stå med de undertrykte framfor å krype med de sterke. Alle har vi fri vilje og valget av hvem vi foretrekker å støtte er et aktivt valg. NRK og gruppa Keiino valgte å fremme Israels syn på fredelig boikott som motstandsform. De burde være modige nok til å stå ved sitt valg av Israels side i konflikten.

Det er palestinernes boikott, ikke vår. Vi velger å støtte deres ikke-voldelige motstandsform. De som anklager oss for å bedrive boikott skal hele tida få til svar at det er palestinerne de må anklage, ikke oss. Palestinerne har hatt mer enn nok av «dialog». I hele perioden med dialog er de frastjålet mer og mer land, rettigheter og håp. Boikott er en dialogform som blir forstått. Den har støtte fra alle hold i et hardt ramma palestinsk sivilsamfunn. Det står meget stor respekt av både rakryggethet og standhaftighet i deres boikott. La NRK, Keiino og andre få vite, hele tida, at deres boikottmotstand i beste fall er feig og unnvikende, at de i praksis tar side mot palestinerne, samme hva de måtte si, at forsøkene på å unndra seg reelt ansvar er æreløs og pinlig. De burde skamme seg.

Meningene er bloggskribentens egne, og representerer ikke nødvendigvis BDS Norge sitt ståsted.