Fagforbundet og Norsk Folkehjelp applauderer KLPs nye eksluderinger

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp applauderer KLPs eksklusjon av Heidelberg Cement og Cemex.

KLP gjorde i dag kjent at de ekskluderer selskapene Heidelberg Cement og Cemex fra sine investeringsporteføljer. Selskapene ekskluderes fordi de utvinner naturressurser på den israelsk-okkuperte palestinske Vestbredden. Begge selskapene driver steinbrudd med israelske lisenser på okkupert område. Dette fratar palestinerne kontroll og nytte av sine egne ressurser og er i strid med folkeretten.

– Det er svært gledelig at KLP er sitt etiske ansvar bevisst og ekskluderer disse selskapene. Det ville vært uholdbart om pensjonsmidlene til ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner fortsatt skulle være investert i disse selskapene som bidrar til å frata palestinerne deres ressurser, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp krevde i rapporten Farlige Forbindelser – norske bånd til den israelske okkupasjonen, som kom ut i 2012, at norske banker og fondsforvaltere måtte ekskludere Heidelberg Cement og Cemex fra sine porteføljer.

– Vi er svært glade for at KLP nå har tatt vår oppfordring og med denne avgjørelsen støtter opp om folkeretten. Deres grundige arbeid med saken og den begrunnelsen de har offentliggjort er et eksempel til etterfølgelse. Dette er et skritt i riktig retning for å få norske banker til å unngå investeringer som bidrar til okkupasjonen av Palestina. Nordea har også tidligere ekskludert Cemex på samme grunnlag, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

– Det er ingen tvil om at flere banker, og ikke minst Statens pensjonsfond bør gjøre det samme, oppfordrer Liv Tørres videre.

KLPs begrunnelse for eksklusjon av selskapene.