BDS Blogg: Regjeringa og "de okkuperte områdene"

Av Jan P. Hammervold

Netanyahu erklærte tirsdag denne uka at dersom han får fortsette som statsminister etter valget  tirsdag neste uke, kommer Israel til å annektere Jordan-dalen og den nordre delen av Dødehavet. Israel har i mange år bygget jødiske bosettinger på Vestbredden. Nå vil statsminister Benjamin Netanyahu gjøre 30 prosent av dette området til en del av den israelske staten for evig og alltid. I Jordandalen ligger viktige jordbruksområder, som palestinerne vil miste hvis Netanyahu får gjennomført planen. Israel mener at Jordandalen er en viktig militær buffersone som beskytter Israel mot invasjon østfra.

Netanyahu har ikke røpet hva som skal skje med palestinerne som bor i områdene han vil annektere, men for første gang har han presentert et kart som viser hva han planlegger. Får han viljen sin, kommer palestinske befolkningssentre på Vestbredden til å bli liggende som isolerte øyer blant israelske bosettinger. Netanyahu sa samtidig at Donald Trumps Midtøsten-plan er en «historisk mulighet for å erklære Israels suverenitet over Judea og Samaria og andre steder som er sentrale for vår sikkerhet, vår arv og vår framtid». Israel kontrollerer allerede mer enn halvparten av Vestbredden, og det er ingen tvil om at de sionistiske politikerne ønsker å annektere alt palestinsk land for å få skrinlagt alle tanker om en palestinsk stat. Netanyahus planer om anneksjon gravlegger også «Oslo-avtalen» en gang for alle. En avtale som nok ikke blir savnet av noen i Midt-Østen.

«En slik annektering vil være fullstendig ødeleggende for mulighetene for å gjenoppta forhandlinger, for den regionale freden og selve essensen i tostatsløsningen», sier en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.  Men hva annet kan FN gjøre enn å skrive resolusjoner som ingen bryr seg om? EU sier i en uttalelse at Israels bygging og utvidelser av bosetninger er ulovlig og at EU ikke vil godta endringer i Israels grenser som ikke godtas av begge sider i konflikten. Men legger EU makt bak kravene, eller er det bare festtaler for det internasjonale galleriet? Også landene i Den arabiske liga mener planen undergraver mulighetene for fred. «Hele regionen kan bli drevet i retning av vold og konflikt», advarer Jordans utenriksminister Ayman Safadi. Vil den det?

I Granavoldenerklæringen kan vi lese hvordan regjeringen har valgt å forholde seg til konflikten mellom israelere og palestinere: "Legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten."

Vi skal altså jobbe tettere med en nasjon der den nåværende statsministeren etterforskes for korrupsjon, der det daglig foregår systematiske brudd på menneskerettighetene og folkeretten, der de har en klart rasistisk lovgivning, setter barn i fengsel og dreper ubevæpna demonstranter. En nasjon som kaprer og raner nøytrale skip i internasjonalt farvann, juler opp og raner norske sjøfolk og stjeler nødsendinger til Gaza.

Det skal bli spennende å se hva utenriksminister Søreide gjør nå. I Granavoldenerklæringen sier regjeringen også: "aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser». Hvordan? Hva betyr «aktivt»?

Når skal utenriksministeren fatte at det eneste som Israel forstår er bruk av makt? Vi kan ikke gå til væpnet konflikt med Israel, men vi kan straffe dem økonomisk. Det enkleste og mest effektive vil være en økonomisk boikott på alle plan og stoppe alle samarbeidsprosjekt. Hva venter du på utenriksminister Ine Eriksen Søreide?

Meningene er bloggskribentens egne, og representerer ikke nødvendigvis BDS Norge sitt ståsted.