Pressemelding

PRESSEMELDING

Oslo, 17.10. 2016

NORGE MÅ STOPPE ALL VÅPENHANDEL MED ISRAEL –

BDS NORGE OPPFORDRER TIL BOIKOTT

Mandag 17.10. kl. 1600 aksjonerer BDS Norge mot at norske bedrifter selger våpen til Israel. Aksjonen foregår på flere steder i landet samtidig. I Oslo blir det gateteater og appeller på Eidsvolls plass. Det aksjoneres også i Tromsø og hos Nammo på Raufoss.

I Israels våpenarsenal er det også våpen og ammunisjon eller våpendeler produsert av Nammo AS eller datterselskapet Nammo Talley i USA, mens Chemring Nobel AS blant annet produserer det høyeksplosive stoffet RDX som brukes i de beryktede Hellfire-rakettene. Slik blir våpen med opphav i Norge og som gir profitt til den norske stat, brukt i Israels brutale krigføring mot palestinerne.

Tusenvis av sivile palestinere har blitt drept av israelske styrker de siste tiårene, mange av dem nettopp av våpen med norske komponenter. Slik blir norske våpen og våpendeler en del av Israels folkerettsstridige undertrykkelse av palestinerne og den israelske okkupasjonen av Palestina (Vestbredden og Gaza).

Vi krever at all våpenhandel med Israel, både direkte og indirekte, stanses. Verdenssamfunnet må reagere på Israels folkerettsbrudd. Det er derfor det er nødvendig med boikott av Israel. Også norske og norskeide selskaper som i dag profitterer på Israels okkupasjon og krigføring, må være med på en slik boikott. Det er norske myndigheters ansvar.

Vår aksjon er en del av den internasjonale BDS-kampanjen (Boikott, desinvesteringer og sanksjoner)mot staten Israel som vil fortsette til, okkupasjonen er avsluttet og muren revet, palestinernes rettigheter i Israel er sikret og palestinske flyktningers rett til retur innfris.

Markos Pizarro
Leder
Telefon: +47 95 01 72 54

Kontakt i Oslo: Lars Gule. Mob: +47 99 22 53 24
Kontakt i Tromsø: Erik Jørgensen. Mob: +47 45 27 0169
Kontakt på Raufoss: Turid Thomassen. Mob: +47 90 51 03 6