BDS Blogg: Israel frykter BDS av Lars Gule

Av Lars Gule, Styremedlem i BDS Norge

Styremedlem i BDS Norge, Lars Gule

Styremedlem i BDS Norge, Lars Gule

Nylig vedtok den tyske riksdagen en resolusjon som fordømmer BDS-bevegelsen som antisemittisk. Det er kjent at Israel satser store ressurser og diplomatiske krefter på å fremme slike synspunkter i flere land. Hvilket viser at israelske myndigheter frykter BDS-bevegelsen. 

En rekke jødiske intellektuelle har protestert mot den tyske riksdagsresolusjonen. I et opprop peker de på at boikott er en legitimt og ikke-voldelig måte å protestere på. Underskriverne, blant annet Avraham Burg, en tidligere sentral israelsk politiker, og Eva Illouz, fransk-israelsk professor i sosiologi, oppfordrer den tyske regjeringen til ikke å gjøre noe for å gjennomføre resolusjonen mot BDS-bevegelsen, for å beskytte ytringsfriheten. De oppfordrer også tyske myndigheter til å fortsette å finansiere israelske og palestinske organisasjoner som på fredelig vis kritiserer den israelske okkupasjonen og avslører alvorlige brudd på folkeretten. Slike organisasjoner styrker det sivile samfunn. Disse okkupasjonskritiske organisasjonene forsvarer prinsippene og verdiene som står i sentrum av det liberale demokratiet og lovene i Tyskland og andre steder. Mer en noen gang før trenger slike organisasjoner mer økonomisk og politisk støtte.

Direktøren for Det jødiske museet i Berlin, Peter Schäfer, støttet dette oppropet. Det førte til at han ble presset til å si opp sin stilling. Oppsigelsen kom etter at Israels ambassadør i Tyskland, Jeremy Issacharoff, karakteriserte museets tilslutning til oppropet for «skammelig». Kilde

Latuff antisemittisme.png

Dette faller inn i et mønster rettet mot museumsdirektøren, for sist år ble det meldt at Benjamin Netanyahu forlangte av Angela Merkel at Tyskland skulle stanse sin økonomiske støtte til museet fordi det hadde vist en utstilling om Jerusalem. Denne utstillingen hadde også et muslimsk-palestinsk perspektiv. Merkel ble bedt om å stanse den økonomiske støtten til andre organisasjoner også, men den begrunnelse at det er anti-israelske. Blant disse er Berlin International Film Festival, pro-palestinske kristne organisasjoner og den israelske nyhetsnettsiden +972 som mottar støtte fra Heinrich Böll Foundation.

Netanyahu benekter ikke dette og statsministerens kontor bekrefter at Netanyahu har tatt opp spørsmålet om økonomisk støtte til palestinske og israelske grupper og nonprofit organisasjoner som framstiller den israelske hæren som krigsforbrytere, som støtter palestinsk terrorisme og som oppfordrer til boikott av staten Israel. 

Dette presset mot det jødiske museets direktør er ikke enestående. Israel jobber aktivt i flere land og på mange måter for å diskreditere BDS-bevegelsen. Disse angrepene på en ikkevoldelig protestbevegelse er et grovt angrep på ytringsfriheten. For dette handler også om å forby kritikk av Israel. Nei, ikke antisemittiske angrep på jøder, men kritikk av Israels ulovlige okkupasjon og rasistiske praksis overfor palestinerne – både i de okkuperte områdene og innenfor Israels grenser. Vi merker oss at mange såkalte forsvarere av ytringsfrihet, som også mener ytringsfriheten kan brukes til å spre klassisk rasisme og hetse muslimer, er fullstendig tause når en stat og dens støttespiller forsøker å kneble kritikk av en rasistisk ideologi og praksis. 

Forsvaret for ikkevoldelig protest og ytringsfrihet skal likevel fortsette. BDS Norge går videre med sitt arbeid. Vi krever blant annet at Statens pensjonsfond utland (oljefondet) trekker seg ut av israelske banker som bidrar til finansiering av folkerettsstridige bosettinger i okkuperte områder. Vi vil snart levere dokumentasjon på omfanget av slike investeringer og krever at oljefondet slutter å bidra til krigsforbrytelser og okkupasjon.

Du kan støtte dette kravet – og forsvaret for ytringsfrihet og ikkevoldelig protest – ved å støtte BDS Norge.