Palestinsk landdag ble markert i Oslo

Dagen

Den palestinske landdagen ble markert av aktivistnettverket BDS Norge i Oslo, som krever at norsk våpenindustri avslutter alt militært samarbeid med Israel.

Landdagen er en årlig markering for å minnes hendelser 30. mars 1976, og den symboliserer i dag «palestinernes bånd til sitt land og kampen mot israelsk ekspansjon,» ifølge Palestinakomiteen i Norge.

I Oslo ble dagen markert mandag på Eidsvolls plass utenfor Stortinget med gateteater, lydeffekter og appeller i regi av nettverket BDS Norge.

Nettverket krever at norske våpenprodusenter stanser all eksport av våpen og våpenkomponenter til Israel, også via norskeide datterselskaper i utlandet.

I en rapport fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet fra 2012 står det at Norge i praksis har hatt eksportforbud for krigsmateriell til Israel de siste ti årene, men at smutthullene er mange.