Den nødvendige boikotten

Dagbladet

Nikos Tavridis-Hansen, talsperson og Lars Gule, interimsstyre-medlem
BDS Norge

1. mai er gjennomført med stor oppslutning over hele landet. I en lang rekke markeringer var det mange demonstranter bak paroler om å anerkjenne Palestina og boikotte Israel. Suzanne Aabel er i (Dagbladet 30.04.) oppgitt over utviklingen og frykter at det er et kamuflert uttrykk for antisemittisme. Hun viser blant annet til en individuell parolebærer i toget i Trondheim som ville gå under parolen «Det stadige gnålet om antisemittisme er en avsporings-taktikk».

I seg selv er ikke parolen antisemittisk - det avhenger av konteksten. Dessverre gjør den aktuelle parolebærerens øvrige uttalelser om jøder og Palestina-konflikten gjennom flere år, Aabels tolkning rimelig. Det er derfor trist at en slik parole blir forsøkt trukket med i en demonstrasjon som viser økt oppslutning om det rimelige kravet om å anerkjenne Palestina og boikotte Israel.

BDS Norge - som arbeider for boikott av, desinvesteringer i og sanksjoner mot Israel til palestinernes rettigheter er anerkjent - er glad for den økte kritikken av Israel som også kommer fra fagbevegelsen. LO i Oslo krever blant annet brudd i samarbeidet med israelsk «LO» - Histadrut. Dette er den riktige veien å gå fordi press virker mot Israel. Men vi avviser kontant at kritikk av og sanksjoner mot Israel er antisemittisme.

Vi tar avstand fra alle forsøk - fra høyre, venstre eller med religiøs motivasjon - på å knytte palestinernes legitime kamp sammen med antisemittiske holdninger og ytringer. Antisemittismen er sionismens og Israels beste støttespiller i avvisningen av en fredelig og rettferdig løsning på konflikten. BDS-bevegelsen er antirasistisk og retter seg mot Israels diskriminering av palestinerne. Israels rasisme skal ikke erstattes med antisemittisme. Fred bygges på likeverd og respekt for alle gruppers og folks grunnleggende rettigheter.

Vi håper Aabels kritikk av antisemittismen er så prinsipiell at hun også vil kritisere Israels systematiske diskriminering av palestinerne og dermed gi sin tilslutning til det fredelige, men nødvendige presset mot denne statens undertrykking av et helt folk.