BDS Blogg: Kommunene må respektere folkeretten

Av Lars Gule, Styremedlem i BDS Norge

Lars_Gule.jpg

Valget er over. I tillegg til å handle om praktiske lokale spørsmål, handler kommune- og fylkestingsvalg også om verdier. Mange av verdiene utgjør vårt felles moralske grunnlag. Noen er også nedfelt i lovverk og avtaler. Noen av verdiene er forpliktende for Norge i en internasjonal sammenheng. Slik folkeretten er det.

Fordi også lokalvalg er verdivalg, er det viktig at partiene er tydelige på hvordan de forstår konsekvensene av disse verdiene og vil gjennomføre dem i den kommunale sammenhengen. Kommunene forvalter betydelige midler, gjør store innkjøp, plasserer investeringer og har forbindelser med andre land selv om de ikke fører noen egen utenrikspolitikk. Da blir det viktig å informere velgerne om hvordan man vil gjøre innkjøp, fra hvor, og med hvem man vil ha forbindelser osv.

Mange kommuner er opptatt av kampen mot rasisme og apartheid, mot antisemittisme og islamofobi, og har erklært seg som rasismefrie soner. En slik politikk kan heller ikke begrense seg til lokale tiltak mot diskriminering. Det blir selvmotsigende om man ikke også krever at samarbeidspartnere og dem det gjøres innkjøp fra, respekterer slike grunnleggende verdier – i tråd med folkeretten.

Det er rimelig å forvente at kommunene også i neste periode legger menneskerettighetene og folkeretten til grunn for sin virksomhet, på alle områder, ikke minst når det gjelder innkjøp og pengeplasseringer (for eksempel pensjonsfond). En konsekvens av dette er at kommunene vurderer hvordan de kan avstå fra medvirkning til brudd på folkeretten. Mange kommuner har etablert etiske retningslinjer også for innkjøp. Likevel tas det ikke alltid tilstrekkelig hensyn til disse verdiene, de etiske retningslinjene og folkeretten i daglig kommunal praksis.

For eksempel finnes det noen stater som okkuperer andres territorium i strid med folkeretten. Israel og Marokko er sentrale eksempler. Dette har ikke ført til at alle kommuner avstår fra forbindelser med disse statene eller fra å gjøre innkjøp av varer og/eller tjenester produsert av okkupanten i de okkuperte områdene. I det stille bidrar dette til å forlenge ulovlige okkupasjoner.

BDS Norge arbeider for boikott av, desinvesteringer fra og sanksjoner mot Israel på grunn av denne statens mange brudd på folkeretten, særlig Israels ulovlige okkupasjons- og anneksjonspolitikk. Det er ingen seriøs uenighet om at Israel bryter folkeretten gjennom okkupasjonen og anneksjonen av palestinske (og syriske) områder – Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza-stripen (og Golan-høydene).

Bilde fra de okkuperte områdene

Bilde fra de okkuperte områdene

Den 4. Genève-konvensjonens artikkel 49 fastslår at det ikke er tillat å flytte egen befolkning til okkuperte områder. Dette innebærer at de israelske bosettingene representerer klare brudd på folkeretten. Det er heller ikke akseptabelt å annektere okkuperte territorier. Israel gjør begge deler, men Norge har ikke godkjent annekteringen av verken Golan-høyden eller Øst-Jerusalem.

Okkupasjonen av palestinske områder innebærer også daglige brudd på folkeretten gjennom undertrykking, arrestasjoner og tortur (inkludert mishandling av barn). Statsminister Benjamin Netanyahus siste utspill om å annektere store deler av Vestbredden og gjøre Jordandalen til en del av Israel, vil forsterke de folkerettsbrudd Israel allerede er skyld i.

Disse forholdene er avgjørende hindre for en fredelig løsning på den langvarige Palestina-konflikten. Det er derfor viktig at norske kommuner ikke bidrar til videreføring av okkupasjonen, annekteringene og de illegale bosettingene gjennom «business as usual» med aktører som bryter folkeretten. Oslo kommune står i en særstilling som landets største og som byen som har gitt navn til det som skulle være en fredsprosess. Dette gir Oslo også et særlig ansvar for ikke å bidra til de mange og kontinuerlige bruddene på folkeretten som Israel er ansvarlig for.

BDS Norge forventer at samtlige kommuner, og ikke minst Oslo, bidrar til å bygge og trygge respekten for menneskerettighetene og folkeretten. Vi har derfor håp om at verken Oslo kommune eller andre kommuner medvirker til brudd på folkeretten ved å handle og/eller samarbeide med virksomheter basert i Israel-okkuperte områder av Palestina og Syria i kommende periode. Oslo kommune og andre kommuner må derfor gjennomføre etiske vurderinger av alle anskaffelses- og anbudsavtaler som inngås. Kommunene skal også fatte etiske avgjørelser om hvor og hvordan kommunale midler, inkludert pensjonsfond, skal investeres.

 BDS Norge forventer at alle kommuner:

  •  ikke kjøper varer og tjenester produsert i de Israel-okkupert palestinske og syriske områdene,

  • ikke inngår avtaler med eller investerer i selskaper som støtter eller bidrar til ulovlige bosettinger,

  • ikke støtter eller bidrar til samarbeid med kultur- og idrettsorganisasjoner basert i de okkuperte områdene,

  • ikke støtter eller bidrar til akademisk samarbeid med institusjoner basert i de okkuperte områdene

  • ikke investerer eller plasserer penger i virksomheter som bidrar til utbygging av ulovlige bosettinger

Det skal legges til at dette ikke handler om at kommunene driver sin egen utenrikspolitikk, men lever opp til rimelige etiske standarder, slike etiske standarder mange kommuner allerede har nedfelt i egne etiske retningslinjer for den kommunale virksomheten. Derfor er det selvsagt heller ikke noe ulovlig eller galt i at kommuner og fylkeskommuner respekterer og gjennomfører egne etiske retningslinjer i tråd med folkeretten.