Hvem begynte?

Av Lars Gule, BDS Norge

Publisert i Klassekampen 23.10.2015

Den israelske ambassadøren forsøker å korrigere Klassekampens framstilling av bakgrunnen for oppblussingen av vold i Palestina og Israel (21.10.15). Han mener det er viktig å ha med seg at forut for den hendelsen som har bidratt til den økte volden – nemlig israeleres tortur av og drap på 16-årige Mohamed Abu Khdeir i juni i fjor –, ble tre israelske ungdommer drept. Med andre ord kan drapet på Abu Khdeir ses som en forståelig hevn for disse drapene.

BDS Norge aksjonerer mot Norges militære samarbeid med Israel. 

Ambassadør Schutz har rett i at det er av avgjørende betydning hvor man starter en fortelling. Skal enkelthendelser gi mening, må de nettopp settes inn en større sammenheng. Den større konteksten for palestinsk protest og vold er langvarig motstand mot sionismens rasistiske koloniprosjekt. Et prosjekt som sier at en annen folkegruppe enn palestinerne har større rett enn palestinerne til det landet de har bebodd i århundrer. Sionismens dominerende utgaver har rettferdiggjort og gjennomført etnisk rensing, landrøveri, okkupasjon, krigsforbrytelser, tortur og systematisk diskriminering.

I denne sammenhengen er det ikke overraskende at palestinerne protesterer, dessverre også med terroristisk vold. Og likevel er denne volden for intet å regne sammenlignet med Israels vold mot palestinerne – i form av daglig mishandling, skader og drap. Tapstallene forteller det meste: 8 israelere drept – 52 palestinere i løpet av få uker, altså mer enn sju ganger så mange drepte palestinere, og mer enn 10 ganger så mange skadde.

For å bidra til å få den palestinske motstandskampen inn i et konstruktivt ikkevoldelig spor, er det nødvendig med internasjonal solidaritet. Derfor er det påkrevet med en bred boikott av Israel. Boikott av israelske varer må følges opp med forbud mot våpensalg til landet. Videre må investeringer opphøre og selskaper trekke seg ut. Og det må innføres politiske sanksjoner mot Israel. Fordi okkupasjonen og undertrykkelsen skal opphøre.