BDS Norge lanserer nettside!

BDS Norge, som jobber for boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot Israel, lanserer idag, mandag 1. juni 2015, vår nettside: www.bdsnorway.net. Målet er at dette skal være et interaktivt nettsted og en ressursbank for BDS-aktivister over hele landet. Siden tar også sikte på å være en informasjonskanal mellom BDS Norge og pressen.

Internasjonalt nettverk – nasjonal koordinator

BDS-bevegelsens kjennetegn

BDS Norge er et uavhengig nettverk av aktivister som har som mål å koordinere BDS-aktivitet på landsbasis. Våre aksjoner bygger på ikke-vold og har som hensikt å opplyse og sette søkelyset på ulike samarbeid, handelsavtaler og varekjøp som bidrar til å opprettholde Israels okkupasjon av Palestina. Vi ønsker å bistå personer og bedrifter som ønsker å ta aktiv stilling i mot okkupasjon og undetrykking. BDS Norge er en del av den internasjonale BDS-bevegelsen som ble opprettet etter initiativ fra det palestinske sivilsamfunnet 9. juli 2005.

Vi har et transnasjonalt og tverrfaglig samarbeid med andre organisasjoner i både Norge og Europa, og i verden for øvrig. BDS-bevegelsen er sammensatt av mennesker fra alle samfunnslag, og interimstyret skal tilrettelegge slik at aktivister kan kunne være både medvirkende og uavhengig deltagende. Styret består av personer med lang erfaring og et vidt nettverk innenfor organisasjonsarbeid og spesielt fra pro-palestinske organisasjoner. BDS Norge ble formelt stiftet 11. desember 2014 og har et interimstyre bestående av:

  • Lars Gule, førsteamanuensis HiOA
  • Selini Tavridou-Hansen, Psykologistudent og språklærer
  • Markos Pizarro, Student i religionshistorie ved UiO
  • Nikos Tavridis-Hansen, BDS Norges’ talsperson

Viktig formål – kreative virkemidler

Fra vår seneste aksjon utenfor stortinget

BDS Norge jobber, i motsetning til en del andre organisasjoner som kun boikotter produkter fra de ulovlige bosettingene, for full boikott av Israel. Dette omfatter selskaper, kulturelle og akademiske institusjoner som har sitt virke i Israel, eller som på andre måter profiterer på Israels okkupasjon og undertrykkelse i Palestina. Vi benytter oss av forskjellige virkemidler i vårt arbeid som inkluderer å aksjonere mot norske våpenprodusenter (som produserer våpen og/eller våpenkomponenter som ender opp i Israel), israelske idrettslag som deltar i europeiske turneringer, samt kulturelle og akademiske samarbeid mellom norske og israelske institusjoner. For mer info om våre aksjoner les her.