Pressemelding: BDS Norge aksjonerer på Nammo

PRESSEMELDING

Oslo, 6.11. 2015

NORGE MÅ STOPPE ALL VÅPENHANDEL MED ISRAEL –

BDS NORGE AKSJONERER MOT NAMMO AS PÅ RAUFOSS

Fredag morgen kl. 7.30 aksjonerer BDS Norge mot Nammo AS på Raufoss. I en symbolsk intifada-markering protesterer vi mot den norske direkte og indirekte våpenhandelen med Israel. Akjsonen vil bli fulgt opp med en henvendelse til regjeringen med krav om å endre norsk politikk på dette området.

I Israels våpenarsenal er det også våpen og ammunisjon eller våpendeler produsert av Nammo AS eller datterselskapet Nammo Talley i USA. Tusenvis av sivile palestinere har blitt drept av israelske styrker de siste tiårene, mange av dem nettopp av våpen med norske komponenter. Slik blir norske våpen og våpendeler en del av Israels folkerettsstridige undertrykkelse av palestinerne og den israelske okkupasjonen av Palestina (Vestbredden og Gaza).

Vi krever slutt på all norsk våpenhandel med Israel!

Selv om det finnes lovverk som forbyr direkte våpensalg til Israel, blir norske våpen solgt fra Nammo gjennom datterselskapet i USA, Nammo Talley. Vi mener at Norge ikke under noen omstendigheter må bidra til den lovstridige okkupasjonen av Palestina. Vi krever at ingen norskproduserte våpen eller våpenkomponenter ender opp i Israel. Nammo AS er et statseid selskap. Derfor er dette et norsk politisk ansvar.

BDS Norge aksjonerte også mot Nammo AS i august 2014. Vi vil fortsette våre aksjoner, mot Nammo og andre norske våpenprodusenter, til myndighetene endrer både praksis og lovverk slik at våpenhandel og -samarbeid med Israel opphører.

Vår aksjon er en del av den internasjonale BDS-kampanjen (Boikott, desinvesteringer og sanksjoner) mot Israel som vil fortsette til palestinerne har fått sin egen stat og alle palestinere har oppnådd respekt for sine grunnleggende rettigheter.

Se hva BDS Norge har gjort hittil: http://www.bdsnorway.net

Nikos Tavridis-Hansen

talsperson

Telefon: 97 15 93 63