Pressmelding: Vellykket aksjon mot Nammo!

PRESSEMELDING – BDS NORGE

Oslo, 6.11. 2015

VELLYKKET AKSJON MOT NAMMO PÅ RAUFOSS – OPPFORDRER REGJERINGEN OG NAMMO: STOPP ALL VÅPENHANDEL MED ISRAEL

Fredag morgen aksjonerte BDS Norge mot Nammo AS på Raufoss. I en symbolsk intifada-markering protesterte vi mot den norske direkte og indirekte våpenhandelen med Israel. TV2 Nyhetskanalen sendte direkte fra markeringen. Aksjonen vil bli fulgt opp med en henvendelse til regjeringen med krav om å endre norsk poltikk på dette området.

"Dette var en vellykket solidaritetsmarkering og protest mot Norges våpenhandel med Israel" - Lars Gule, Styremedlem i interimstyret i BDS Norge

I Israels våpenarsenal er det også våpen og ammunisjon eller våpendeler produsert av Nammo AS eller datterselskapet Nammo Talley i USA. Tusenvis av sivile palestinere har blitt drept av israelske styrker de siste tiårene, mange av dem nettopp av våpen med norske komponenter. Slik blir norske våpen og våpendeler en del av Israels folkerettsstridige undertrykkelse av palestinerne og den israelske okkupasjonen av Palestina (Vestbredden og Gaza).

Vi krever slutt på all norsk våpenhandel med Israel!

Selv om det finnes lovverk som forbyr direkte våpensalg til Israel, blir norske våpen solgt fra Nammo gjennom datterselskapet i USA, Nammo Talley. Vi mener at Norge ikke under noen omstendigheter må bidra til den lovstridige okkupasjonen av Palestina. Vi krever at ingen norskproduserte våpen eller våpenkomponenter ender opp i Israel. Nammo AS er et statseid selskap. Derfor er dette et norsk politisk ansvar.

"Vi sender et klart signal til norske myndigheter om at all våpenhandel med Israel må opphøre" - Nikos Tavridis-Hansen, Talsperson BDS Norge

BDS Norge aksjonerte også mot Nammo AS i august 2014. Vi vil fortsette våre aksjoner, mot Nammo og andre norske våpenprodusenter, til myndighetene endrer både praksis og lovverk slik at våpenhandel og -samarbeid med Israel opphører.

Vår aksjon er en del av den internasjonale BDS-kampanjen (Boikott, desinvesteringer og sanksjoner) mot Israel som vil fortsette til palestinerne har fått sin egen stat og alle palestinere har oppnådd respekt for sine grunnleggende rettigheter.

Se hva BDS Norge har gjort hittil: http://www.bdsnorway.net