Knebling av BDS-aktivisme

Knebling av BDS-aktivisme

Dialogen som regjeringen viser til, eksisterer ikke. Israels manglende vilje til reelle innrømmelser viser at dialogen knapt har forekommet.Det er dette som er bakgrunnen for BDS-kampanjen, en kampanje som virker og som Israel frykter. Dette utgjør et reelt og ikkevoldelig press på okkupanten for å sikre respekt for folkerett og menneskerettigheter. BDS Norge vil uansett fortsette å bruke denne aksjonsformen og ytringsfriheten til å legge press på Israel.

Read More

Kronikk: Torturstaten Israel | Lars Gule

Kronikk: Torturstaten Israel | Lars Gule

Ny kronikk publisert i Aftenposten av Lars Gule, Midtøstenforsker på HiOA og styremedlem i BDS Norge. "I årevis har vi sett Israels overgrep og brudd på folkeretten, inkludert torturen av barn. Dette er en stat som ignorerer flere FN- og sikkerhetsrådsresolusjoner enn noen annen stat og som hindrer de palestinske flyktningene i å få sin rett. Så det er nok nå. Rett og slett nok! Det er derfor det er nødvendig med boikott, desinvestering og sanksjoner – BDS."

Read More

BDS Norge ute med ny film om Nakba!

I anledning markeringen for 68-årsdagen til palestinernes katastrofe, Nakba, har vi produsert en video med informasjon om hendelsene tilknyttet opprettelsen av den sionistiske staten 15. mai 1948.

Over 700 000 palestinere ble fordrevet fra sine hjem, deres jord ble konfiskert og deres historie ble forsøkt utslettet. Dette skjedde gjennom en systematisk etnisk rensing regissert fra det høyeste hold innenfor det sionistiske lederskapet, som etter hvert ble det nyetablerte Israels regjering og militære.

Mye av dette har den israelske staten lykkes med i stor grad, men palestinernes motstandsvilje lar seg vanskelig knekke og historien vil ikke frikjenne Israel.

I dag markeres denne dagen verden over i solidaritet med det palestinske folket. Så vis din støtte, gi av din tid og bli med i kampen mot denne uretten som finner sted i Palestina!

Åpent brev til Utenriksdepartementet v/utenriksminister Børge Brende

3. mai 2016

Israels regjering angriper menneskerettsaktivister – hva er Norges holdning?

Etterretningsminister Yisrael Katz har argumentert for ”targeted civil eliminations” av palestinske ledere for BDS-bevegelsen ved hjelp av israelsk etterretning. Omar Barghouti, en av lederne for bevegelsen, er ved navn utpekt som mål.  

Det er israelske medier som rapporterer at etterretningsminister Yisrael Katz på en konferanse 28. mars i Jerusalem, der man drøftet mottiltak mot den internasjonale BDS-bevegelsen, uttalte at Israel burde starte sivil eliminering av BDS-ledere. Det hebraiske uttrykket han brukte henspiller på målretta drap.  

Det skjer jevnlig at folk blir nektet innreise til Palestina (Vestbredden og Gaza): ungdomspolitikere, helsearbeidere, journalister, akademikere, aktivister og solidaritetsarbeidere fra hele verden har blitt nektet innreise av Israel som kontrollerer grensene og dermed innreisemulighetene. Israels innenriksminister Ariah Deri har uttalt at han vurderer å trekke tilbake Omar Barghoutis oppholdstillatelse i Israel og frata ham retten til å reise fritt.  

Som ledere for den norske delen av den globale BDS-kampanjen spør vi utenriksminister Børge Brende:  

• Hvordan vil den norske regjeringen reagere på forslagene om «sivil eliminering» av BDSaktivister fra Israels etterretningsminister?

• Deler den norske regjeringen Israels syn på BDS-bevegelsen som en antisemittisk bevegelse som ikke bør ha ytringsfrihet, eller deler de Sveriges syn?  

Bakgrunn

BDS er en global ikke-voldelig bevegelse startet på initiativ fra det palestinske sivilsamfunnet i 2005. Den er forankret i FNs menneskerettighetserklæring og tar avstand fra alle former for rasisme og diskriminering, inkludert antisemittisme. BDS står for boikott, trekke ut investeringer og sanksjoner mot staten Israel til landet følger internasjonal rett. Bevegelsen har tre krav til Israel:

  1. Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i 1967 og fjerne muren.
  2. Anerkjenne retten til full likestilling for Israels palestinske borgere.
  3. Rett til retur eller erstatning for palestinske flyktninger, som fastsatt i FN-resolusjon 194.

Amnesty International krever i en rapport 12.4.16 at Israels regjering må slutte å true de som forsvarer menneskerettigheter og beskytte dem mot angrep. I rapporten nevner Amnesty trusler fra flere ministre og navn på personer og organisasjoner som er fengslet eller truet.  Dette skjer i et klima der kritikere av Israels politikk kalles terrorister og lever konstant med trusler og angrep fra ekstreme bosettere og høyre-aktivister.  

Etterretningsministerens uttalelse om ”targeted civil eliminations” kan av slike krefter lett oppfattes som «licence to kill». Samtidig har Israel vedtatt lover som begrenser ytringsfriheten for kritikere.

Sveriges utenriksminister mener at BDS-bevegelsen er en del av sivilsamfunnet og at regjeringer ikke bør blande seg inn slike organisasjoners synspunkter.

Vi ber om at utenriksminister Børge Brende redegjør for den norske regjeringas syn i denne saken. 

Med hilsen,

Vanja Alling, leder AKULBI - Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av Israel

Katrine Jensen, leder Palestinakomiteen Norge

Anna Lund Bjørnsen, leder Fellesutvalget for Palestina

Nikos Tavridis-Hansen, leder BDS Norge  

 
Kilder:

Amnesty International, 12. april 2016, Index number: MDE 15/3824/2016 https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/3824/2016/en/

Israels regjering truer palestinske menneskerettighetsaktivister. AURDIP 2.3.16
http://www.aurdip.fr/israeli-government-threats-against.html

Flere nordmenn nektet innreise til Israel og Palestina. Palestinakomiteen 19.4.16
http://palestinakomiteen.no/leder-av-palestinakomiteen-i-norge-nektet-innreise-til-palestina/
https://radikalportal.no/2016/04/21/leder-av-palestinakomiteen-i-norge-deportert-fra-israel/  

Brev fra den palestinske BDS-bevegelsen til EU v/Frederica Mogherini, 23.3.16    
https://bdsmovement.net/2016/eu-ambassador-to-israel-must-not-speak-alongside-settler-leaderdani-dayan-at-anti-bds-event-13837

Sveriges utenriksminister om BDS-bevegelsen. Electronic Intifada 16.3.16
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/sweden-denies-israeli-claim-it-opposes-bds   

HiOA: Fagforening vil ha boikott av Israel

Anders Schjelderup Lyng er nylig gjenvalgt som leder i NTL på Høgskolen i Oslo og Akershus og skal nå arbeide for boikott av Israel.     Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Anders Schjelderup Lyng er nylig gjenvalgt som leder i NTL på Høgskolen i Oslo og Akershus og skal nå arbeide for boikott av Israel. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Tekst: Tove Lie      Publisert den 6. april 2016, i Khrono.

Boikott. Fagforeningen NTLs årsmøte ved Høgskolen i Oslo og Akershus oppfordrer til full boikott av Israel, også akademisk.

(Saken er oppdatert med kommentar fra Andreas Føllesdal.)

Bare én av de 38 frammøtte på årsmøtet til fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved HiOA stemte imot en uttalelse om full boikott av Israel. 

Nå skal høgskolens nest største fagforening arbeide for at både LO og Høgskolen i Oslo og Akershus innfører boikott. For høgskolen sin del bør det også innebære boikott av akademisk samarbeid, heter det i uttalelsen. 

Les: Hele uttalelsen her

«Fra vondt til verre»

«Situasjonen har gått fra vondt til verre. Palestinernes håp om en egen stat svinner i takt med den fortsatte utbyggingen av bosettinger på okkupert område. Blokaden av Gaza er fortsatt hard og fører til nød og elendighet for befolkningen der», heter det i uttalelsen.

NTL ved høgskolen mener også at det bygges ut systematisk apartheid-struktur på Vestbredden, med privilegerte bosettinger med egne veier ut og inn av Israel. 

 

Boikottforslaget til årsmøtet var fremmet av førsteamanuensis Lars Gule (bildet over) ved HiOA. Han er overrasket over avstemningsresultatet.

Litt overrasket Gule

— Det var noen få spørsmål, men ellers var det enighet om at norsk fagbevegelse bør engasjere seg i dette spørsmålet, sier Gule.

— Jeg var litt overrasket. Jeg hadde nok tenkt at uttalelsen kunne bli vedtatt, men ikke at det var så stor enighet blant medlemmene, sier Gule i en kommentar til Khrono.

Hans argument for å fremme forslaget var at «det er nok nå»:

— Fagbevegelsen må vise solidaritet med arbeidskolleger i Palestina, sier Gule, som også er spent på hvordan ledelsen ved høgskolen stiller seg til spørsmålet. 

Gule har tidligere etterlyst bedre etiske retningslinjer for blant annet internasjonalt samarbeid og har oppfordret til akademisk boikott av Israel tidligere også.

I uttalelsen  oppfordrer fagforeningen at moderorganisasjonene deres sentralt, Norsk tjenestemannslag (NTL) bringer resolusjonen videre til nesteLO-kongress som finner sted i 2017.   

Uenig i bruk av boikott som virkemiddel

— Det er viktigere med dialog med andre akademikere enn konfrontasjon, sier filosofiprofessor Andreas Føllesdal ved Universitetet i Oslo (UiO) tilUniforum.

Reaksjonen kommer etter at NTL-vedtaket på HiOA har blitt kjent.

Filosofiprofessor Andreas Føllesdal ved PluriCourts – Senter for forsking om internasjonale domstoler sin legitimitet, UiO er imot akademisk boikott, enten det gjelder Israel eller andre land. 

— Jeg har selv tatt initiativ til og deltatt i debatter om Israels politikk overfor palestinerne både i og utenfor Israel. Der treffer jeg både folk som jeg er svært uenig med og som jeg er svært enig med. For meg er det derfor viktigere med dialog med andre akademikere enn med konfrontasjon, sier han. 

Andreas Føllesdal viser til en bok av den israelske forskeren Chaim Ganz, «A Just Zionism. On the Morality of the Jewish State».

— Denne boken har jeg arrangert debatter om både i Israel, USA og i Canada, og eksempelvis på en konferanse i Israel arrangert av Association for Israel Studies. Om vi hadde hatt en akademisk boikott av Israel, kunne vi ikke ha samarbeidet med den organisasjonen og fått til en debatt om sionismen i Israel, sier Føllesdal til Uniforum.

Oppe i styret på UiO i 2010

Spørsmålet om å innføre akademisk boikott av Israel var oppe i Universitetsstyret ved UiO, den  22. juni 2010, skriver Uniforum. 

Det skjedde etter forslag fra styrerepresentant Helle Linné Eriksen. 

Den gangen ble forslaget avvist med ni mot to stemmer. Oppfordringen til Universitetsstyret om å innføre akademisk boikott av Israel, kom først fra styret til NTL ved UiO.

Lyng: Viktig sak for NTL

Anders Schjelderup Lyng ble gjenvalgt som leder for NTL ved HiOA i forrige uke. 

— Hvorfor er boikott av Israel viktig for dere?

— Dette er en sak som har vært oppe flere ganger tidligere i ulike fora i NTL i vår sektor. Det er en sak som har vært viktig for store deler av NTL,  også ved HiOA, sier Lyng i en epost.

— Det er første gang denne saken har vært oppe på NTLs årsmøte ved HiOA og vi var spente på responsen, men et nesten enstemmig medlemsmøte stemte for forslaget fra Lars Gule, sier han.

Ifølge Lyng har NTL HiOA i underkant av 400 medlemmer og er den nest største fagforeningen på høgskolen, etter Forskerforbundet.

— Hvordan skal dere jobbe for Israel-boikott framover?

— Styret har fått i oppdrag å se nærmere på hvordan vi skal jobbe for en boikott framover, sier Anders Schjelderup Lyng. 

Høgskolens ledelse synes ikke det er naturlig å kommentere saken, ifølge en epost fra fungerende kommunikasjonsdirektør Tore Hansen. 

 

Saken er hentet fra Khrono

BDS Norge: Boikott angår akademia

BDS Norge: Boikott angår akademia

Dette er en lengre analyse fra BDS Norge som tar opp temaet om akademisk boikott. Nylig stemte en av verdens største antropologiske organiasjoner, American Anthropological Association (AAA), for boikott, desinvesteringer og sanksjoner (BDS) mot Israel. Vi oppfordrer her norske antropologer og sociologer til å gjøre det samme!

Read More

Israel targets boycotters as EU moves against settlements

Israel targets boycotters as EU moves against settlements

Israel jobber for å innføre en ny lov som kan bortvise eller nekte innreise for individer som støtter en boikott. Dette kom i etterkant av de nye riktlinjene fra EU som krever at det skilles mellom produkter fra Israel innenfor 67-grensene og produkter fra bosettninger på vestbredden. Les mer i artikeln her og merk deg bildet fra vår markering under Land Day i år!

Read More

Norway: stop arms trade with Israel!

Norway: stop arms trade with Israel!

Fra artikkel: "On Friday morning activists from BDS Norway staged an intifada against Nammo Raufoss AS in eastern Norway. In a symbolic demonstration, the activists protested against the Norwegian direct and indirect arms trade with Israel. The direct action was broadcast live from Tv2 Nyhetskanalen, a national news-channel. The protest will be followed up by a petition to the government, demanding an end to all arms trade with Israel."

Read More

Demonstranter satte fyr på bildekk utenfor Nammo – vil ha slutt på våpensamarbeid med Israel

Demonstranter satte fyr på bildekk utenfor Nammo – vil ha slutt på våpensamarbeid med Israel

Fra Oppland Arbeiderblads dekning av gårsdagens aksjon: – Vi gjør dette for å skape politiske endringer. Denne gang valgte vi å hente inn det palestinske opprøret til Raufoss, for å få opinionen til å faktisk skjønne hva som skjer. Vi jobber for at palestinerne skal få sine rettigheter, sa Nikos Tavridis-Hansen til OA

Read More