Knefall for Israel?

Knefall for Israel?

Kronikk av styremedlemmene Markos Pizarro og Lars Gule som ble publisert i Klassekampens papiravis den 14.12. "Regjeringens formulering i statsbudsjettet er problematisk av flere grunner. For det første innskrenkes muligheten for informasjon om fredelig protest mot Israels brudd på folkerett og menneskerettigheter. For det andre, og i lys av regjeringens vilje til å bruke sanksjonsverktøyet overfor andre stater, innebærer dette også en særbehandling av Israel som tydeligvis skal skjermes fra kritikk for sine brudd på folkeretten."

Read More

Palestinerer oppfordrer FIFA til å agere mot Israel

Palestinerer oppfordrer FIFA til å agere mot Israel

BDS Nasjonalkommitte har sendt brev til FIFA for å uttrykke sitt sinne og misnøye over at FIFA har omtalet Vestbredden som "omstridt" område. I henhold til internasjonal lov er det selvfølgelig lite omstridt at både Gaza-stripa, Øst-Jerusalem og Vestbredden er ulovlig okkupert av Israel. Skam dere FIFA! Les hele brevet på engelsk her.

Read More

Israels justisminister: BDS er "terrorismens nye ansikt"

Israels justisminister: BDS er "terrorismens nye ansikt"

Israels justisminister, Ayelet Shaked, benevnte BDS-bevegelsen som en form for "terrorisme" i sine uttalelser på konferansen til det Jødiske Nasjonalfondet (Jewish National Fund, JNF) i New York. Vi mener BDS som en ikke-voldelig og prinsippfast bevegelse er en helt legitim måte å vise motstand til okkupasjon og undertrykking på. Det er et nødvendig virkemiddel for å legge press på Israel og kreve like rettigheter for alle. #BoikottIsrael #BDS

Read More

Åpent brev til Utenriksdepartementet v/utenriksminister Børge Brende

3. mai 2016

Israels regjering angriper menneskerettsaktivister – hva er Norges holdning?

Etterretningsminister Yisrael Katz har argumentert for ”targeted civil eliminations” av palestinske ledere for BDS-bevegelsen ved hjelp av israelsk etterretning. Omar Barghouti, en av lederne for bevegelsen, er ved navn utpekt som mål.  

Det er israelske medier som rapporterer at etterretningsminister Yisrael Katz på en konferanse 28. mars i Jerusalem, der man drøftet mottiltak mot den internasjonale BDS-bevegelsen, uttalte at Israel burde starte sivil eliminering av BDS-ledere. Det hebraiske uttrykket han brukte henspiller på målretta drap.  

Det skjer jevnlig at folk blir nektet innreise til Palestina (Vestbredden og Gaza): ungdomspolitikere, helsearbeidere, journalister, akademikere, aktivister og solidaritetsarbeidere fra hele verden har blitt nektet innreise av Israel som kontrollerer grensene og dermed innreisemulighetene. Israels innenriksminister Ariah Deri har uttalt at han vurderer å trekke tilbake Omar Barghoutis oppholdstillatelse i Israel og frata ham retten til å reise fritt.  

Som ledere for den norske delen av den globale BDS-kampanjen spør vi utenriksminister Børge Brende:  

• Hvordan vil den norske regjeringen reagere på forslagene om «sivil eliminering» av BDSaktivister fra Israels etterretningsminister?

• Deler den norske regjeringen Israels syn på BDS-bevegelsen som en antisemittisk bevegelse som ikke bør ha ytringsfrihet, eller deler de Sveriges syn?  

Bakgrunn

BDS er en global ikke-voldelig bevegelse startet på initiativ fra det palestinske sivilsamfunnet i 2005. Den er forankret i FNs menneskerettighetserklæring og tar avstand fra alle former for rasisme og diskriminering, inkludert antisemittisme. BDS står for boikott, trekke ut investeringer og sanksjoner mot staten Israel til landet følger internasjonal rett. Bevegelsen har tre krav til Israel:

  1. Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i 1967 og fjerne muren.
  2. Anerkjenne retten til full likestilling for Israels palestinske borgere.
  3. Rett til retur eller erstatning for palestinske flyktninger, som fastsatt i FN-resolusjon 194.

Amnesty International krever i en rapport 12.4.16 at Israels regjering må slutte å true de som forsvarer menneskerettigheter og beskytte dem mot angrep. I rapporten nevner Amnesty trusler fra flere ministre og navn på personer og organisasjoner som er fengslet eller truet.  Dette skjer i et klima der kritikere av Israels politikk kalles terrorister og lever konstant med trusler og angrep fra ekstreme bosettere og høyre-aktivister.  

Etterretningsministerens uttalelse om ”targeted civil eliminations” kan av slike krefter lett oppfattes som «licence to kill». Samtidig har Israel vedtatt lover som begrenser ytringsfriheten for kritikere.

Sveriges utenriksminister mener at BDS-bevegelsen er en del av sivilsamfunnet og at regjeringer ikke bør blande seg inn slike organisasjoners synspunkter.

Vi ber om at utenriksminister Børge Brende redegjør for den norske regjeringas syn i denne saken. 

Med hilsen,

Vanja Alling, leder AKULBI - Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av Israel

Katrine Jensen, leder Palestinakomiteen Norge

Anna Lund Bjørnsen, leder Fellesutvalget for Palestina

Nikos Tavridis-Hansen, leder BDS Norge  

 
Kilder:

Amnesty International, 12. april 2016, Index number: MDE 15/3824/2016 https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/3824/2016/en/

Israels regjering truer palestinske menneskerettighetsaktivister. AURDIP 2.3.16
http://www.aurdip.fr/israeli-government-threats-against.html

Flere nordmenn nektet innreise til Israel og Palestina. Palestinakomiteen 19.4.16
http://palestinakomiteen.no/leder-av-palestinakomiteen-i-norge-nektet-innreise-til-palestina/
https://radikalportal.no/2016/04/21/leder-av-palestinakomiteen-i-norge-deportert-fra-israel/  

Brev fra den palestinske BDS-bevegelsen til EU v/Frederica Mogherini, 23.3.16    
https://bdsmovement.net/2016/eu-ambassador-to-israel-must-not-speak-alongside-settler-leaderdani-dayan-at-anti-bds-event-13837

Sveriges utenriksminister om BDS-bevegelsen. Electronic Intifada 16.3.16
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/sweden-denies-israeli-claim-it-opposes-bds   

HiOA: Fagforening vil ha boikott av Israel

Anders Schjelderup Lyng er nylig gjenvalgt som leder i NTL på Høgskolen i Oslo og Akershus og skal nå arbeide for boikott av Israel.     Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Anders Schjelderup Lyng er nylig gjenvalgt som leder i NTL på Høgskolen i Oslo og Akershus og skal nå arbeide for boikott av Israel. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Tekst: Tove Lie      Publisert den 6. april 2016, i Khrono.

Boikott. Fagforeningen NTLs årsmøte ved Høgskolen i Oslo og Akershus oppfordrer til full boikott av Israel, også akademisk.

(Saken er oppdatert med kommentar fra Andreas Føllesdal.)

Bare én av de 38 frammøtte på årsmøtet til fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved HiOA stemte imot en uttalelse om full boikott av Israel. 

Nå skal høgskolens nest største fagforening arbeide for at både LO og Høgskolen i Oslo og Akershus innfører boikott. For høgskolen sin del bør det også innebære boikott av akademisk samarbeid, heter det i uttalelsen. 

Les: Hele uttalelsen her

«Fra vondt til verre»

«Situasjonen har gått fra vondt til verre. Palestinernes håp om en egen stat svinner i takt med den fortsatte utbyggingen av bosettinger på okkupert område. Blokaden av Gaza er fortsatt hard og fører til nød og elendighet for befolkningen der», heter det i uttalelsen.

NTL ved høgskolen mener også at det bygges ut systematisk apartheid-struktur på Vestbredden, med privilegerte bosettinger med egne veier ut og inn av Israel. 

 

Boikottforslaget til årsmøtet var fremmet av førsteamanuensis Lars Gule (bildet over) ved HiOA. Han er overrasket over avstemningsresultatet.

Litt overrasket Gule

— Det var noen få spørsmål, men ellers var det enighet om at norsk fagbevegelse bør engasjere seg i dette spørsmålet, sier Gule.

— Jeg var litt overrasket. Jeg hadde nok tenkt at uttalelsen kunne bli vedtatt, men ikke at det var så stor enighet blant medlemmene, sier Gule i en kommentar til Khrono.

Hans argument for å fremme forslaget var at «det er nok nå»:

— Fagbevegelsen må vise solidaritet med arbeidskolleger i Palestina, sier Gule, som også er spent på hvordan ledelsen ved høgskolen stiller seg til spørsmålet. 

Gule har tidligere etterlyst bedre etiske retningslinjer for blant annet internasjonalt samarbeid og har oppfordret til akademisk boikott av Israel tidligere også.

I uttalelsen  oppfordrer fagforeningen at moderorganisasjonene deres sentralt, Norsk tjenestemannslag (NTL) bringer resolusjonen videre til nesteLO-kongress som finner sted i 2017.   

Uenig i bruk av boikott som virkemiddel

— Det er viktigere med dialog med andre akademikere enn konfrontasjon, sier filosofiprofessor Andreas Føllesdal ved Universitetet i Oslo (UiO) tilUniforum.

Reaksjonen kommer etter at NTL-vedtaket på HiOA har blitt kjent.

Filosofiprofessor Andreas Føllesdal ved PluriCourts – Senter for forsking om internasjonale domstoler sin legitimitet, UiO er imot akademisk boikott, enten det gjelder Israel eller andre land. 

— Jeg har selv tatt initiativ til og deltatt i debatter om Israels politikk overfor palestinerne både i og utenfor Israel. Der treffer jeg både folk som jeg er svært uenig med og som jeg er svært enig med. For meg er det derfor viktigere med dialog med andre akademikere enn med konfrontasjon, sier han. 

Andreas Føllesdal viser til en bok av den israelske forskeren Chaim Ganz, «A Just Zionism. On the Morality of the Jewish State».

— Denne boken har jeg arrangert debatter om både i Israel, USA og i Canada, og eksempelvis på en konferanse i Israel arrangert av Association for Israel Studies. Om vi hadde hatt en akademisk boikott av Israel, kunne vi ikke ha samarbeidet med den organisasjonen og fått til en debatt om sionismen i Israel, sier Føllesdal til Uniforum.

Oppe i styret på UiO i 2010

Spørsmålet om å innføre akademisk boikott av Israel var oppe i Universitetsstyret ved UiO, den  22. juni 2010, skriver Uniforum. 

Det skjedde etter forslag fra styrerepresentant Helle Linné Eriksen. 

Den gangen ble forslaget avvist med ni mot to stemmer. Oppfordringen til Universitetsstyret om å innføre akademisk boikott av Israel, kom først fra styret til NTL ved UiO.

Lyng: Viktig sak for NTL

Anders Schjelderup Lyng ble gjenvalgt som leder for NTL ved HiOA i forrige uke. 

— Hvorfor er boikott av Israel viktig for dere?

— Dette er en sak som har vært oppe flere ganger tidligere i ulike fora i NTL i vår sektor. Det er en sak som har vært viktig for store deler av NTL,  også ved HiOA, sier Lyng i en epost.

— Det er første gang denne saken har vært oppe på NTLs årsmøte ved HiOA og vi var spente på responsen, men et nesten enstemmig medlemsmøte stemte for forslaget fra Lars Gule, sier han.

Ifølge Lyng har NTL HiOA i underkant av 400 medlemmer og er den nest største fagforeningen på høgskolen, etter Forskerforbundet.

— Hvordan skal dere jobbe for Israel-boikott framover?

— Styret har fått i oppdrag å se nærmere på hvordan vi skal jobbe for en boikott framover, sier Anders Schjelderup Lyng. 

Høgskolens ledelse synes ikke det er naturlig å kommentere saken, ifølge en epost fra fungerende kommunikasjonsdirektør Tore Hansen. 

 

Saken er hentet fra Khrono

The BDS Movement: A year 2015 in Review

The BDS Movement: A year 2015 in Review

2015 was a landmark year for the BDS movement. The list below is a detailed round-up of victories over the past year. Not only did the movement demonstrate BDS can have a real economic impact on Israel, Justice for Palestine has become a key issue for students and youth across the world and Israel’s reaction has shown this “soft” power is having a real impact. For the full report published by the Palestinian BDS National Committee visit BDS in 2015: Seven ways our movement broke new ground against Israeli settler-colonialism and apartheid.

Read More

Israel fordømmer EU-merking av bosetterprodukter

Israel fordømmer EU-merking av bosetterprodukter

EU sine nye krav om at produsenter må definere "Made in Israel" til om det er produkter fra Israel innenfor 67-grensene eller fra bosettninger i Palestina har vært vanskelig å finne i norsk media, men reaksjonene fra Israel både synes og høres. Her er en artikel fra Dagen der Israels utenriksdepartementet fordømmer merkingen og mener den er inspirert av boikottbevegelsen. Det er bra at EU endelig har fått ut fingeren og dette åpner også for direkte forbud mot å importere varer fra okkupert jord. 

Read More