BDS Blog: A message from a former Israeli soldier, by Yonatan Shapira

BDS Blog: A message from a former Israeli soldier, by Yonatan Shapira

BDS Blog: A message from a former Israeli soldier, by Yontan Shapira. “So who among you still has doubts as to the necessity of the boycott movement? The non-violent BDS movement allows every person in the world to take part in a just struggle for freedom and equality. It’s time for you to join too. Among the supporters, you will find hundreds of thousands of Jews all across the world, among them more than 1,000 Israelis. I am just one of them.”

Read More

BDS Blogg: Desillusjonert optimist, av Marthe Valle

BDS Blogg: Desillusjonert optimist, av Marthe Valle

BDS Blogg: Desillusjonert optimist, av Marthe Valle. “Kommunal boikott er et tydelig signal og et resultat av iherdig arbeid fra ildsjeler som jobber lokalt. En naturlig kommunal boikott burde komme fra Oslo Kommune, i all den tid Oslo-avtalen ligger fullstendig i ruiner. Historien har lært oss at noen må alltid være modige og gå først, så vil flere komme etter. “

Read More

BDS Blogg: Kommunene må respektere folkeretten

BDS Blogg: Kommunene må respektere folkeretten

BDS Blogg: Kommunene må respektere folkeretten, av Lars Gule. “BDS Norge forventer at samtlige kommuner, og ikke minst Oslo, bidrar til å bygge og trygge respekten for menneskerettighetene og folkeretten. Vi har derfor håp om at verken Oslo kommune eller andre kommuner medvirker til brudd på folkeretten ved å handle og/eller samarbeide med virksomheter basert i Israel-okkuperte områder av Palestina og Syria i kommende periode.”

Read More

Lillehammer støtter BDS

Lillehammer støtter BDS

Fra innstilling i Lillehammer kommune: “Lillehammer kommune og selskap eid av Lillehammer kommune skal så langt det er praktisk mulig ikke kjøpe israelske varer som kommer fra okkuperte områder i Palestina. Ved anskaffelser av varer eller tjenester hvor det kan være en aktuell problemstilling at varen eller tjenesten er produsert på okkupert jord, bl.a områder i Palestina skal leverandøren fremlegge dokumentasjon på at varen/tjenesten ikke kommer fra okkupert område.”

Read More

BDS Blogg: Israel frykter BDS av Lars Gule

BDS Blogg: Israel frykter BDS av Lars Gule

BDS Blogg: Israel frykter BDS, av Lars Gule. “Nylig vedtok den tyske riksdagen en resolusjon som fordømmer BDS-bevegelsen som antisemittisk. Det er kjent at Israel satser store ressurser og diplomatiske krefter på å fremme slike synspunkter i flere land. Hvilket viser at israelske myndigheter frykter BDS-bevegelsen.”

Read More

Dagbladet mener: I dag bør du støtte Operasjon Dagsverk

Dagbladet mener: I dag bør du støtte Operasjon Dagsverk

“Den siste tiden har anklagene haglet mot årets innsamlingsaksjon fra Operasjon Dagsverk. Fordi pengene fra årets aksjon går til et prosjekt i samarbeid med organisasjonen KFUK-KFUM Global, som støtter boikott av israelske varer fra okkuperte områder, mener flere dermed at OD de facto også støtter den såkalte BDS-bevegelsen, som blant annet jobber for boikott og sanksjoner mot landet”.

Read More

WHY WE NOMINATED THE BDS CAMPAIGN FOR THE NOBEL PEACE PRIZE

WHY WE NOMINATED THE BDS CAMPAIGN FOR THE NOBEL PEACE PRIZE

"I would like to point out that the BDS movement is not an “anti-peace movement.” On the contrary, BDS is crystal clear in its support for strictly peaceful methods. Its objective, that the Palestinians enjoy the same rights everyone else is entitled to according to international law and universal human rights, is also clearly in line with international law and basic universal human rights."

Read More

Open Letter from academics at Birzeit University in Palestine

Open Letter from academics at Birzeit University in Palestine

"We call upon the international academic community - especially universities - to stand in solidarity with both their own students and academics, as well as Palestinian institutions, in common condemnation of these unjust practices and violations.  We also call upon you to intensify your efforts in boycotting Israel and its academic institutions till it ends its violations of the human rights of the Palestinians."

Read More

Flere i Tamimi-familien arrestert av Israelske okkupasjonsstyrker

Flere i Tamimi-familien arrestert av Israelske okkupasjonsstyrker

De siste dagene har flere medlemmer av familien Tamimi som bor i landsbyen Nabih Saleh på Vestbredden blitt arrestert av israelske okkupasjonsstyrker. Familien har i flere år drevet ikke-voldelig motstand mot den israelske okkupasjonen og familiemedlemmer har ved flere anledninger blitt arrestert, skadet eller trakassert av okkupasjonsmaktens soldater.

Read More

Knefall for Israel?

Knefall for Israel?

Kronikk av styremedlemmene Markos Pizarro og Lars Gule som ble publisert i Klassekampens papiravis den 14.12. "Regjeringens formulering i statsbudsjettet er problematisk av flere grunner. For det første innskrenkes muligheten for informasjon om fredelig protest mot Israels brudd på folkerett og menneskerettigheter. For det andre, og i lys av regjeringens vilje til å bruke sanksjonsverktøyet overfor andre stater, innebærer dette også en særbehandling av Israel som tydeligvis skal skjermes fra kritikk for sine brudd på folkeretten."

Read More

Knebling av BDS-aktivisme

Knebling av BDS-aktivisme

Dialogen som regjeringen viser til, eksisterer ikke. Israels manglende vilje til reelle innrømmelser viser at dialogen knapt har forekommet.Det er dette som er bakgrunnen for BDS-kampanjen, en kampanje som virker og som Israel frykter. Dette utgjør et reelt og ikkevoldelig press på okkupanten for å sikre respekt for folkerett og menneskerettigheter. BDS Norge vil uansett fortsette å bruke denne aksjonsformen og ytringsfriheten til å legge press på Israel.

Read More

LAW TRAIN: Et forskningssamarbeid mellom EU og Israelsk politi sliter etter enda en deltaker trekker seg

LAW TRAIN: Et forskningssamarbeid mellom EU og Israelsk politi sliter etter enda en deltaker trekker seg

The dean of the Catholic University of Leuven, Luc Sels, acknowledged in a statementpublished on the 6th of December that the institution will stop participation in LAW TRAIN beyond April 2018, when the current funding cycle ends. He argued that the project "poses an ethical problem in view of the role played by this strong arm of the Israeli government in imposing an illegal occupation of the Palestinian territories and of the oppression it causes for the Palestinian population."

Read More

BNC statement: Balfour Declaration Turns 100: Together We Can End its Legacy of Dispossessing Palestinians

BNC statement: Balfour Declaration Turns 100: Together We Can End its Legacy of Dispossessing Palestinians

The 2nd November marked the centenary of the Balfour Declaration, a document which from the perspective of its Palestinian victims, constituted a declaration of war against the Palestinian people. Together we can end its brutal legacy and create a brighter future with justice, peace and a dignified life for all.

Read More