Protest mot norsk-israelsk petroleumssamarbeid

Protest mot norsk-israelsk petroleumssamarbeid

Israel ønsker kompetanseutvikling på petroleumsområdet og vil ha Norge med på dette arbeidet. Dersom et slikt samarbeid blir utviklet vil den norske regjeringen aktivt gå inn på Israels side og styrke okkupantens strategiske og økonomiske posisjon på bekostning av palestinernes rettigheter. Dette er alvorlig og innebærer brudd både med den den norske linja slik den har vært i mange år, men også potensielt store brudd på folkeretten.

Read More

Pensionskasse sortlister virksomhed | Nyheder | DR

Pensionskasse sortlister virksomhed | Nyheder | DR

Danmarks største pensjonsfond desinvesterer fra HeidelbergCement som er aktive på okkupert jord! "Landets største pensionsselskab, PFA Pension, bøjer sig for pres fra NGO'er og sortlister nu tyske HeidelbergCement. Det skyldes, at virksomheden udvinder råstoffer i palæstinensiske områder under ulovlig israelsk besættelse. " KLP i Norge har tidligere gjort det samme, se mer om det her.

Read More

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp applauderer KLPs nye eksluderinger

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp applauderer KLPs nye eksluderinger

– Det er svært gledelig at KLP er sitt etiske ansvar bevisst og ekskluderer disse selskapene. Det ville vært uholdbart om pensjonsmidlene til ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner fortsatt skulle være investert i disse selskapene som bidrar til å frata palestinerne deres ressurser, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Read More

KLP eksluderer selskap med aktivitet på vestbredden

KLP eksluderer selskap med aktivitet på vestbredden

KLP utelukker Heidelberg Cement og Cemex på grunn av deres utvinning av naturressurser fra okkupert territorium på Vestbredden. KLP vurderer at denne aktiviteten utgjør en uakseptabel risiko for brudd på grunnleggende etiske normer. - Fra et folkerettslig perspektiv har vurderingen i denne saken vært vanskeligere enn for tilsvarende vurderinger angående Vest-Sahara. Likevel har det folkerettslige prinsippet om at okkupasjonen skal være midlertidig veiet tyngst. Ny utvinning av naturressurser på okkupert område gir et sterkt insentiv til å forlenge en konflikt, sier Bergan.

Read More