Israel targets boycotters as EU moves against settlements

Israel targets boycotters as EU moves against settlements

Israel jobber for å innføre en ny lov som kan bortvise eller nekte innreise for individer som støtter en boikott. Dette kom i etterkant av de nye riktlinjene fra EU som krever at det skilles mellom produkter fra Israel innenfor 67-grensene og produkter fra bosettninger på vestbredden. Les mer i artikeln her og merk deg bildet fra vår markering under Land Day i år!

Read More

Israel fordømmer EU-merking av bosetterprodukter

Israel fordømmer EU-merking av bosetterprodukter

EU sine nye krav om at produsenter må definere "Made in Israel" til om det er produkter fra Israel innenfor 67-grensene eller fra bosettninger i Palestina har vært vanskelig å finne i norsk media, men reaksjonene fra Israel både synes og høres. Her er en artikel fra Dagen der Israels utenriksdepartementet fordømmer merkingen og mener den er inspirert av boikottbevegelsen. Det er bra at EU endelig har fått ut fingeren og dette åpner også for direkte forbud mot å importere varer fra okkupert jord. 

Read More