Knefall for Israel?

Knefall for Israel?

Kronikk av styremedlemmene Markos Pizarro og Lars Gule som ble publisert i Klassekampens papiravis den 14.12. "Regjeringens formulering i statsbudsjettet er problematisk av flere grunner. For det første innskrenkes muligheten for informasjon om fredelig protest mot Israels brudd på folkerett og menneskerettigheter. For det andre, og i lys av regjeringens vilje til å bruke sanksjonsverktøyet overfor andre stater, innebærer dette også en særbehandling av Israel som tydeligvis skal skjermes fra kritikk for sine brudd på folkeretten."

Read More

Knebling av BDS-aktivisme

Knebling av BDS-aktivisme

Dialogen som regjeringen viser til, eksisterer ikke. Israels manglende vilje til reelle innrømmelser viser at dialogen knapt har forekommet.Det er dette som er bakgrunnen for BDS-kampanjen, en kampanje som virker og som Israel frykter. Dette utgjør et reelt og ikkevoldelig press på okkupanten for å sikre respekt for folkerett og menneskerettigheter. BDS Norge vil uansett fortsette å bruke denne aksjonsformen og ytringsfriheten til å legge press på Israel.

Read More