Protest mot norsk-israelsk petroleumssamarbeid

Protest mot norsk-israelsk petroleumssamarbeid

Israel ønsker kompetanseutvikling på petroleumsområdet og vil ha Norge med på dette arbeidet. Dersom et slikt samarbeid blir utviklet vil den norske regjeringen aktivt gå inn på Israels side og styrke okkupantens strategiske og økonomiske posisjon på bekostning av palestinernes rettigheter. Dette er alvorlig og innebærer brudd både med den den norske linja slik den har vært i mange år, men også potensielt store brudd på folkeretten.

Read More