BDS Blogg: Palestina og internasjonal solidaritet, av Lars Gule

BDS Blogg: Palestina og internasjonal solidaritet, av Lars Gule

1. mai er arbeiderbevegelsens demonstrasjonsdag. Det begynte med kamp for åtte-timers dagen, men det har utviklet seg til også å bli dagen for internasjonal solidaritet. Denne solidariteten har i mange år omfattet støtte til palestinernes kamp for frihet og mot okkupasjon. Slik skal det være også i år og årene framover.

Men solidariteten med Palestina skal ikke begrense seg til 1. mai. Dette er en solidaritet som skal vises på mange måter. BDS Norge lanserer med dette – på 1. mai – en ny blogg på våre hjemmesider. Her skal mange få gi uttrykk for solidaritet med Palestina gjennom hele året. Og BDS-bevegelsen – inkludert BDS Norge – vil føre denne kampen også i hverdagen.

Read More

Flere i Tamimi-familien arrestert av Israelske okkupasjonsstyrker

Flere i Tamimi-familien arrestert av Israelske okkupasjonsstyrker

De siste dagene har flere medlemmer av familien Tamimi som bor i landsbyen Nabih Saleh på Vestbredden blitt arrestert av israelske okkupasjonsstyrker. Familien har i flere år drevet ikke-voldelig motstand mot den israelske okkupasjonen og familiemedlemmer har ved flere anledninger blitt arrestert, skadet eller trakassert av okkupasjonsmaktens soldater.

Read More