forbrukerboikott

Boikott er et av de sterkeste virkemidlene i kampen mot Israels undertrykking av det palestinske folk. Det er noe alle kan være med på og samtidig noe israelske myndigheter frykter. Dersom du er villig til å avstå fra å kjøpe gitte produkter kan du faktisk bidra til å legge et nødvendig press på Israel og deres støttespillere, og samtidig vise solidaritet med palestinerne. Få med deg venner, familie og kolleger og bli med på aksjoner og kampanjer.

Boikott finnes i ulike former, og kan tas i bruk av individer, selskaper og institusjoner:

A)      Forbrukerboikott innebærer at forbrukere avstår fra å kjøpe produkter som er produsert i Israel, av israelske selskaper eller andre selskaper som profitterer på Israels okkupasjon av Palestina. Den palestinske nasjonalkommitteen for BDS har valgt å fokusere på et litet antal produkter for å oppnå maksimal påvirkning. BDS Norge har fulgt oppfordringen og valgt ut de produkter og tjenester som er mest synlig på det norske markedet, og som vi tror kan få stor oppmerksomhet ved en vellykket boikottkampanje. Se oversikten med bilder og mer info om produktene til venstre. For en lengre liste med flere produkter som er produsert i Israel eller på okkupert jord, se her.

B)      Akademisk- og kulturell boikott innebærer at kulturelle og akademiske institusjoner velger å ikke samarbeide med personer eller institusjoner som promoterer Israels okkupasjon, eller som mottar støtte fra israelske myndigheter. Dette kan også dreie seg om sportsarrangementer.  Les mer om akademisk og kulturell boikott her.

En rettet boikottkampanje fokuserer på et mindre antal bedrifter.

En rettet boikottkampanje fokuserer på et mindre antal bedrifter.

boikott disse produktene