BDS Norge - Et nettverk av aktivister

BDS Norge - Et nettverk av aktivister

Vi er et uavhengig nettverk av aktivister som fungerer som en aksjonsgruppe. Våre aksjoner bygger på ikke-vold og har som hensikt å opplyse og sette søkelyset på ulike samarbeid, handelsavtaler og varekjøp som kan bidra til å opprettholde Israels okkupasjon av Palestina og hvordan enkeltpersoner og bedrifter kan ta aktiv stilling i mot slike. Vi ønsker å legge press på Israel som okkupant, og har som overordnet mål at okkupasjonen opphører.

Read More

Spørsmål & Svar

Spørsmål & Svar

Man møter på en god del spørsmål som BDS-aktivist og det er ikke alltid man kan svare. Derfor har vi laget en oversikt med spørsmål som vi selv ofte blir stilt, og forsøkt å gi korte og konsise svar. Dette kan være nyttig for studenter og skoleelever som ønsker en rask innføring i de vanligste spørsmål knyttet til BDS, men også for folk som vil kaste seg inn i debatter om temaet. Dette er en dynamisk side i konstant endring og forslag til endringer kan sendes til bdsnorge@gmail.com.

Read More

En introduksjon til BDS-bevegelsen

En introduksjon til BDS-bevegelsen

Den globale bevegelsen for boikott, des-investeringer og sanksjoner (BDS) mot Israel ble initiert av det palestinske sivilsamfunnet i 2005. Bevegelsen er koordinert av det palestinske BDS' nasjonalkomité (BNC), etablert i 2007. BDS er en strategi som gjør det mulig for samvittighetsfulle borgere å bidra i den palestinske kampen for rettferdighet, en kamp som fortsetter inntil Israel respekterer folkeretten og palestineres rettigheter.

Read More

Apartheid, kolonisering og okkupasjon

Apartheid, kolonisering og okkupasjon

I 2008, adopterte BNC teksten “United against Apartheid, Colonialism and Occupation – Dignity and Justice for the Palestinian People”, og tok dermed et strategisk standpunkt. Denne teksten ble støttet globalt av den solidariske bevegelsen og debattert blant internasjonale lærde under The Israel Review Conference, som ble organisert av BNC i forbindelse med UN Durban Review Conference i Geneve i april 2009. Siden da har BNC promotert analyser av Israels regime over det palestinske folket som et regime som kombinerer kolonialisme, apartheid og okkupasjon.

Read More