BDS Norges Prinsipprogram

BDS Norges prinsipper:

  • Alle som gjør aktivitet i BDS Norge sitt navn, skal kjenne til og fremme de tre hovedmålene som er satt av BDS-bevegelsens initiativtakere:

1.       Stoppe okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i juni 1967 og rive muren

2.       Erkjenner de grunnleggende rettighetene til den arabisk-palestinske borgere av Israel til full likestilling

3.       Respektere, beskytte og fremme rettighetene til palestinske flyktninger slik at de kan vende tilbake til sine hjem og eiendommer som er fastsatt i FN-resolusjon 194.

  • Bevegelsen er rettighets-basert og tar ikke stilling til hva som er den foretrukne politiske løsningen, gitt at de tre hovedmålene er innfridd. Enkeltpersoner kan uttrykke sine holdninger til énstats- eller tostatsløsningen, men ikke i BDS-bevegelsens navn.

  • Bevegelsen er rent ikke-voldelig.

  • Vi boikotter den israelske staten, israelske selskaper og annen virksomhet som støtter eller profiterer på den israelske okkupasjonen av Palestina. Vi boikotter ikke individer eller grupper basert på deres religion eller etnisitet.

  • Vi aksepterer ingen former for rasisme, og tar sterk avstand fra antisemittisme. Kommentarer og annet materiale med rasistisk innhold slettes fra våre sider så snart de oppdages.

  • Vi oppfordrer alle aktivister til å opptre varsomt og planlegge aksjoner og kampanjer nøye.