BDS Norge - Et nettverk av aktivister

BDS Norge et uavhengig nettverk av både nasjonale og internasjonale aktivister som gjennomfører aksjoner og kampanjer for å fremme BDS sine mål i Norge. Dette er en partipolitisk og religiøst uavhengig bevegelse som har den hensikt å skape en felles plattform for alle type aktivister i alle aldre. Våre aksjoner bygger på ikke-vold og har som hovedanliggende å utfordre norske myndigheter og selskaper til å innføre tiltak som vil legge press på Israel, i form av boikott, de-investeringer og sanksjoner.

Vi har et transnasjonalt og tverrfaglig samarbeid med andre organisasjoner i både Norge og Europa, og i verden for øvrig. BDS Norway ble formelt stiftet 11. desember 2014 med et interimstyre, som har en koordinerende rolle i bevegelsen samtidig som det fungerer som en ressursbank for alle aktivister som ønsker det. BDS-bevegelsen er sammensatt av mennesker fra alle samfunnslag, og interimstyret skal tilrettelegge slik at aktivister kan kunne være både medvirkende og uavhengig deltagende. Styret består av personer med lang erfaring og et vidt nettverk innenfor organisasjonsarbeid og spesielt fra pro-palestinske organisasjoner.

BDS-Norway har nå Oslo-Akershus som sitt primære virksomhetsområde og samarbeider i tillegg med andre organisasjoner andre steder. Vi håper imidlertid at grupper som jobber for BDS rundt omkring i landet etterhvert vil anse seg som en del av BDS Norway. Med andre ord har man altså både et miljø man kan delta aktivt i, og man står fritt til å kjøre i gang kampanjer i eget lokalmiljø, med støtte fra både BDS Norway og andre søsterorganisasjoner.

BDS-bevegelsens mandat bygger på et opprop fra 2005 av et klart flertall av det palestinske sivilsamfunnet som etterlyste internasjonal solidaritet i form av boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot Israel. BDS-bevegelsen har som overordnet mål å kjempe for palestinernes rettigheter og retter dermed søkelyset spesielt på flyktningene, den militære okkupasjonen av både Gaza og Vestbredden, og palestinerne i Israel. Det palestinske oppropet oppfordrer til diverse former for boikott mot Israel, inntil Israel overholder sine internasjonale forpliktelser i henhold til folkeretten og respekterer palestinernes grunnleggende menneskerettigheter. Våre tre hovedkrav er som følger;

  1. Stoppe okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i juni 1967 og rive muren
  2. Erkjenner de grunnleggende rettighetene til den arabisk-palestinske borgere av Israel til full likestilling
  3. Respektere, beskytte og fremme rettighetene til palestinske flyktninger slik at de kan vende tilbake til sine hjem og eiendommer som er fastsatt i FN-resolusjon

Vi ønsker å ha en taktisk tilnærming i vårt arbeid der synergier mellom mediestrategier, lobbyvirksomhet og målrettede aksjoner vil være essensielle faktorer. Vi har som hensikt å skape en dynamisk organisasjon med bred tilslutning som vil kunne løfte BDS arbeidet opp på ett nytt nivå.Vi vil opplyse og sette søkelyset på ulike samarbeid, handelsavtaler og varekjøp som kan bidra til å opprettholde Israels okkupasjon av Palestina og hvordan enkeltpersoner og bedrifter kan ta aktiv stilling i mot slike. BDS-Norway anser boikott, desinvesteringer og sanksjoner som det beste alternativet av virkemidler for å kjempe for palestinernes grunnleggende menneskerettigheter.

Vi har kommet sammen til dette viktige arbeidet for å gjøre en forskjell. I felleskap skal vi sørge for å aktiv kamp for at folkeretten skal gjelde også for palestinerne.

For å lese BDS Norges prinsipprogram, klikk her.

Organisasjonsnr: 914 766 826
Stiftet: 11.12.2014
Donasjoner til konto: 1503 56 90910

For spørsmål, kontakt oss på bdsnorge@gmail.com