En introduksjon til BDS-bevegelsen

BDS-bevegelsens mål

Den globale bevegelsen for boikott, desinvesteringer og sanksjoner (BDS) mot Israel ble initiert av det palestinske sivilsamfunnet i 2005. Bevegelsen er koordinert av det palestinske BDS' nasjonalkomité (BNC), etablert i 2007. BDS er en strategi som gjør det mulig for samvittighetsfulle borgere å bidra i den palestinske kampen for rettferdighet, en kamp som fortsetter inntil Israel respekterer folkeretten og palestineres rettigheter.

I flere tiår har Israel nektet palestinerne deres grunnleggende rett til frihet, likhet og selvbestemmelse gjennom etnisk rensing, kolonisering, rasediskriminering og militær okkupasjon. Til tross for gjentakende fordømmelser av Israels politikk fra blant andre FN, anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner og andre internasjonale organer, har verdenssamfunnet ikke klarte å stille Israel til ansvar i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper. Israels forbrytelser har fått fortsette ustraffet.

Som svar på det internasjonale samfunnets manglende handlingskraft, har det palestinske sivilsamfunnet invitert til en global reaksjon. Den 9. juli 2005, oppfordret et klart flertall av det palestinske sivilsamfunn sine kolleger og samvittighetsfulle mennesker over hele verden, til å lansere en bred boikott, initiere desinvesteringer, og kreve sanksjoner mot Israel, inntil palestinske rettigheter er anerkjent i full overensstemmelse med folkeretten. Initiativet kom ett år etter den internasjonale domstolens rådgivende uttalelse, som betegner Israels mur på de okkuperte palestinske områdene som lovstridig.

Kampanjen for boikott, desinvesteringer og sanksjoner (BDS) bygger på en rettighetsbasert tilnærming og fremhever tre brede lag av det palestinske folket: flyktningene, de under militær okkupasjon på Vestbredden og Gazastripen, og palestinere i Israel. Initiativet oppfordrer til ulike former for boikott inntil Israel møter sine forpliktelser i henhold til internasjonal lov, ved å:

1. Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i juni 1967, samt rivingen av muren;

2. Erkjenne de grunnleggende rettighetene til den arabisk-palestinske befolkningen i Israel til full likestilling;

3. Respektere, beskytte og fremme retten til palestinske flyktninger til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer som er fastsatt i FN-resolusjon 194.

Oppfordringen til BDS er godkjent av over 170 palestinske politiske partier, organisasjoner, fagforeninger og bevegelser. Underskriverne representerer flyktningene, palestinere i de okkuperte områdene, og palestinske borgere av Israel.

En boikott rettes mot produkter og bedrifter (israelske og internasjonale) som profiterer på brudd på palestineres rettigheter, samt israelske sportslige, kulturelle og akademiske institusjoner. Alle kan boikotte israelske varer, rett og slett ved å sørge for at de ikke kjøper produkter fra Israel eller israelske selskaper. Aksjonister og grupper oppfordrer forbrukere til ikke å kjøpe israelske varer, og bedrifter til ikke å kjøpe eller selge dem.

Israelske kulturelle og akademiske institusjoner bidrar direkte til å opprettholde, forsvare eller hvitvaske undertrykkelse av det palestinske folk. Samtidig forsøker Israel bevisst å skjønmale sitt omdømme internasjonalt gjennom akademiske og kulturelle samarbeid. Som en del av BDS oppfordres akademikere, kunstnere og forbrukere til å aksjonere mot slikt samarbeid og "rebranding". Et økende antall kunstnere har nektet å stille ut eller spille i Israel. I norsk kontekst kan Moddi’s spillenekt i 2014 nevnes som et relevant eksempel.

Desinvesteringer er ment å skulle ramme selskaper som er medskyldige i brudd på palestinernes rettigheter, og sikre at blant annet universiteters investeringsporteføljer og pensjonskasser ikke brukes til å finansiere slike selskaper. Dette arbeidet øker bevisstheten om Israels politikk og oppmuntrer bedrifter til å bruke sin økonomiske innflytelse til å presse Israel til å avslutte sine systematiske brudd på palestineres rettigheter.

Sanksjoner er et viktig ledd i å vise misnøye med et lands handlinger. Israels medlemskap i ulike diplomatiske og økonomiske fora gir både et ufortjent bilde av respekt, men og materiell støtte til Israels forbrytelser. Ved å oppfordre til sanksjoner mot Israel, søker aksjonister å informere samfunnet om brudd på internasjonal lov og å avslutte andre nasjoners medvirkning til disse bruddene.

BDS' Nasjonalkomité

Arbeidet med å koordinere BDS-kampanjen, som begynte å vokse raskt umiddelbart etter oppfordringen ble offentliggjort i 2005, kulminerte i den første palestinske BDS-konferansen som ble holdt i Ramallah i november 2007. Under denne konferansen ble BDS' nasjonalkomité etablert som det palestinske koordinerende organ for BDS-kampanjen internasjonalt. Se BNC sine sider for flere detaljer: BDS Movement