BDS Norge - Et nettverk av aktivister

BDS Norge - Et nettverk av aktivister

Vi er et uavhengig nettverk av aktivister som fungerer som en aksjonsgruppe. Våre aksjoner bygger på ikke-vold og har som hensikt å opplyse og sette søkelyset på ulike samarbeid, handelsavtaler og varekjøp som kan bidra til å opprettholde Israels okkupasjon av Palestina og hvordan enkeltpersoner og bedrifter kan ta aktiv stilling i mot slike. Vi ønsker å legge press på Israel som okkupant, og har som overordnet mål at okkupasjonen opphører.

Read More