Apartheid, kolonisering og okkupasjon

Apartheid, kolonisering og okkupasjon

I 2008, adopterte BNC teksten “United against Apartheid, Colonialism and Occupation – Dignity and Justice for the Palestinian People”, og tok dermed et strategisk standpunkt. Denne teksten ble støttet globalt av den solidariske bevegelsen og debattert blant internasjonale lærde under The Israel Review Conference, som ble organisert av BNC i forbindelse med UN Durban Review Conference i Geneve i april 2009. Siden da har BNC promotert analyser av Israels regime over det palestinske folket som et regime som kombinerer kolonialisme, apartheid og okkupasjon.

Read More