Spørsmål & Svar

Spørsmål & Svar

Man møter på en god del spørsmål som BDS-aktivist og det er ikke alltid man kan svare. Derfor har vi laget en oversikt med spørsmål som vi selv ofte blir stilt, og forsøkt å gi korte og konsise svar. Dette kan være nyttig for studenter og skoleelever som ønsker en rask innføring i de vanligste spørsmål knyttet til BDS, men også for folk som vil kaste seg inn i debatter om temaet. Dette er en dynamisk side i konstant endring og forslag til endringer kan sendes til bdsnorge@gmail.com.

Read More