En introduksjon til BDS-bevegelsen

En introduksjon til BDS-bevegelsen

Den globale bevegelsen for boikott, des-investeringer og sanksjoner (BDS) mot Israel ble initiert av det palestinske sivilsamfunnet i 2005. Bevegelsen er koordinert av det palestinske BDS' nasjonalkomité (BNC), etablert i 2007. BDS er en strategi som gjør det mulig for samvittighetsfulle borgere å bidra i den palestinske kampen for rettferdighet, en kamp som fortsetter inntil Israel respekterer folkeretten og palestineres rettigheter.

Read More