introduksjon

Det finnes mange ting man kan gjøre for å legge press på Israel. På denne siden presenterer vi boikott, desinvesteringer og sanksjoner i praksis. Det vises til hvilke produkter man bør boikotte, informasjon om selskaper som profiterer på okkupasjonen og hvilke sanksjoner som er relevante i norsk kontekst. Vi gir tips på hva man kan gjøre som aktivist, privatperson og bedrift.

Ønsker du å sette igang en egen kampanje eller aksjon bistår vi gjerne. Bare send oss en mail eller bruk kontaktskjemaet her.

Obs! Denne siden er under oppdatering.

 

kampanje - boikott hp

boikott

Boikott er et av de sterkeste virkemidlene i kampen mot Israels undertrykking av det palestinske folk. Det er noe alle kan være med på og samtidig noe israelske myndigheter frykter. Dersom du er villig til å avstå fra å kjøpe gitte produkter kan du faktisk bidra til å legge et nødvendig press på Israel og deres støttespillere, og samtidig vise solidaritet med palestinerne. Få med deg venner, familie og kolleger og bli med på aksjoner og kampanjer.

Boikott finnes i ulike former, og kan tas i bruk av individer, selskaper og institusjoner:

A)      Forbrukerboikott innebærer at forbrukere avstår fra å kjøpe produkter som er produsert i Israel, av israelske selskaper eller andre selskaper som profitterer på Israels okkupasjon av Palestina. Dette kan gjelde frukt og grønnsaker i matbutikken eller hårprodukter hos frisøren. Se oversikten med bilder og mer info om produktene til venstre. For en lengre liste med produkter, kan du også se her.

B)      Akademisk- og kulturell boikott innebærer at kulturelle og akademiske institusjoner velger å ikke samarbeide med personer eller institusjoner som promoterer Israels okkupasjon, eller som mottar støtte fra israelske myndigheter. Les mer om akademisk og kulturell boikott her.

hva skal vi boikotte?

- Kultur og sport

- Produkter (tast på bilde for mer info)

 

desinvesteringer

I motsetning til en forbrukerboikott, som enkeltpersoner lett kan iverksette på egenhånd, krever arbeidet med desinvesteringer en mer koordinert strategi. Desinvesteringer går ut på at man presser selskaper og institusjoner til å trekke ut investeringer som bidrar til Israels kolonisering og okkupasjon av Palestina. Derfor er det viktig å ha en sterk pressgruppe som kan jobbe med lobbyvirksomhet og aksjoner mot de aktuelle selskapene. BDS-bevegelsen internasjonalt kan vise til en rekke seire på dette området, og det er et viktig ledd for at vi skal kunne nå de mål vi har satt oss.

I rapporten Farlige Forbindelser, går Norsk Folkehjelp sammen med Fagforbundet, i gjennom hvilke selskaper som bidrar og tjener på okkupasjonen.

 

farlige forbindelser - rapport

sanksjoner

Å innføre sanksjoner er helt elementært for å legge tilstrekkelig press på Israel slik at de respekterer internasjonale konvensjoner og universelle menneskerettigheter. Et eksempel på sanskjoner som kunne bidratt i den retning er utestengelse fra internasjonale organisasjoner, diplomatisk isolasjon eller helt konkret en våpenembargo. BDS-bevegelsens rolle blir i så måte å presse myndigheter, i vårt tilfelle norske myndigheter, og internasjonale organisasjoner til å utøve press på Israel. Dette er et krevende og langsiktig arbeid, men det er også veldig lærerikt.

Vi kommer i 2015 presse på for en våpenembargo mot Israel. For å lære mer om Norges militære samarbeid med Israel anbefaler vi at dere leser rapporten til Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

Det finnes mange ting man kan gjøre for å legge press på regjeringen til å innføre en våpenembargo overfor Israel. Her følger noen tips.

  • Aksjoner! Man kan organisere aksjoner utenfor de våpenprodusentene som selger våpen, men man kan også ha forskjellige markeringer og demonstrasjoner utenfor regjerings- eller kommunebygg.
  • Snakk med dine lokale politikere og fortell om smittehullene i loven.